Diagnoza psychologiczna

Zajmujemy się diagnozą dzieci już od 3 miesiąca życia. Może dotyczyć różnych sfer jak: możliwości i rozwój intelektualny i poznawczy, rozwój emocjonalny czy społeczny, osobowość – określenie potrzeb, skłonności, zainteresowań; diagnoza ewentualnych zaburzeń w różnych sferach (intelektualnej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, osobowościowej).

Badanie psychologiczne pozwala ustalić: poziom rozwoju intelektualnego badanego dziecka w sferze słownej, bezsłownej i pełnej po to, aby poznać mocne i słabe strony, zdiagnozować, czy przyczyną jego problemów są mniejsze możliwości intelektualne czy też nie, czy wynikają one z przyczyn organicznych czy emocjonalnych; jak przebiega rozwój analizatorów korowych: wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego: sprawności manualno-graficznej, tempa graficznego, dominacji stronności ciała- lateralizacji, które rzutują miedzy innymi na stopień opanowania umiejętności czytania i pisania.

Nasze Zespoły dysponują większością testów psychologicznych, które dostępne są w Polsce.

Nasi specjaliści wykonują diagnozy miedzy innymi w poniższych zakresach:

  • Diagnoza przyczyn trudności szkolnych (także dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).
  • Ocena i diagnoza dojrzałości szkolnej.
  • Diagnoza możliwości intelektualnych.
  • Podstawowa diagnoza osobowości.
  • Diagnoza przyczyn zaburzeń emocjonalnych (nadpobudliwość, ADHD, nieśmiałość, zahamowanie, lęki, stany depresyjne, obniżenie nastroju, nieprawidłowości w komunikacji rodzic-dziecko, zaburzenia więzi emocjonalnych, zaburzenia kontakty, całościowe zaburzenia rozwoju, moczenie nocne, problemy wieku dorastania, trudności adaptacyjne- przedszkole, szkoła, w sytuacji rozwodu lub rozstania rodziców, separacja rodziców, trauma i inne.
  • Ocena prawidłowego rozwoju dzieci od 3 miesiąca życia.
Cena / czas trwania spotkania: 

100 zł /50 min.

Przygotowanie pisemnej diagnozy - 100 zł

 

 

Lokalizacja i kontakt

 

  Białołęka Praga-Północ  
  Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nowodwory”
ul. Nowodworska 35 m 51; Tel.: (22) 290-53-90, kom.: 696 509 924
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Ząbkowska”
ul. Ząbkowska 39 m 1,2; Tel./fax: (22) 619-42-67
 
  Targówek Targówek  
  Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Zacisze”
ul. Pszczyńska 26 m 57; Tel.: (22) 253-49-47, kom.: 518 452 047
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nefrytowa”
ul. Nefrytowa 12; Tel.: (22) 679 14 93
 
 

Kontakt e-mail:
Zapisy: 
zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

 

Fanpage Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnocMapa Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnoc

 

Informujemy, że płatności za usługi przyjmujemy wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119

 

 

 

 

Na skróty

 

 

 

Oferta:

Kadra:

 
 

Psycholodzy:

 

Logopedzi, neurologopedzi:

Kiersikowska Milena

 

 

© Psycholodzy-terapeuci.info Ta storna używa plików Cooki. Polityka prywatności