Kondraciuk Barbara

Zawód, lata doświadczenia:

  • Trenerka – 10 lat doświadczenia na Sali szkoleniowej
  • Doradca zawodowy – 8 lat doświadczenia
  • Job-coach – rok pracuję technikami coachingowymi

Ukończona uczelnia, wydziały, rok ukończenia

2014 – 2016: Job-Coaching - doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej

2007 – 2008: Doradztwo Zawodowe, Wszechnica Polska, Szkoła Wyższa TWP

1996 – 2001: Akademia Pedagogiki Specjalnej, Kierunek: Pedagogika Specjalna

Szkolenia

2016 – trwa: Szkoła Coachów I Stopnia, Grupa TROP

2013 – 2014: Szkoła Pracy Warsztatowej w oparciu o proces grupowy. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych – STOP

Doświadczenie zawodowe

2015 – trwa: Stowarzyszenie dla Rodzin: doradczyni zawodowa, job-coach

Praca indywidualna i grupowa z uczniami gimnazjum i liceum

Tworzenie diagnoz edukacyjno-zawodowych, określanie potrzeb edukacyjnych i preferencji

zawodowych, preferencji w zakresie norm, wartości, ocena psychofizycznych możliwości klienta

Praca z wykorzystaniem narzędzi coachingowych i z doradztwa zawodowego

2010 – trwa: Prace zlecone – trenerka

Przykładowe warsztaty: 

Cykl spotkań „Formy wsparcia osób niesprawnych i ich rodzin”

listopad 2015

„Dofinansowania do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością”

czerwiec 2015        

„Mój cel, moja droga zawodowa, moja wizja przyszłości”

lipiec 2014

warsztat coachingowy dla kobiet

2006 – 2014 Fundacja Aktywizacja (d. Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo)

2012 – 2014 doradczyni zawodowa                                                     

Diagnoza preferencji zawodowych, przygotowanie klientów do procesu rekrutacyjnego

Udzielanie klientom informacji o: rynku pracy, metodach poszukiwania pracy, zasadach ustalania celów i tworzeniu efektywnych planów działania      

2008 - 2013 doradczyni ds. aktywizacji zawodowej

Udzielanie informacji o ofercie pomocowej instytucji udzielających wsparcia osobom niepełnosprawnym, o przysługujących osobom niepełnosprawnym ulgach, prawach, przywilejach

Diagnoza potrzeb klienta (z obszaru edukacji, doradztwa i zw. z poszukiwaniem pracy), dobór odpowiednich form wsparcia - kursów, doradztwa, ofert pracy wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów życiowych

2006 - 2014 trenerka

Prowadzenie warsztatów z zakresu autoprezentacji oraz przygotowujących osoby poszukujące pracy do procesu rekrutacji

2006 – 2008:specjalistka ds. rekrutacji i współpracy z pracodawcami 

 

 

Lokalizacja i kontakt

Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne w Warszawie

Białołęka Praga-Północ Targówek
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nowodwory”
ul. Nowodworska 35 m 51
Tel./fax: (22) 290-53-90, kom.: 696 509 924
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Ząbkowska”
ul. Ząbkowska 39 m 1,2
Tel./fax: (22) 619-42-67
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Zacisze”
ul. Pszczyńska 26 m 57
Tel./fax: (22) 253-49-47, Kom.: 518 452 047

Kontakt e-mail:
Biuro: biuro@psycholodzy-terapeuci.info
Zapisy:
zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

 

Fanpage Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnocMapa Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnoc

 

Na skróty
 
 
Oferta
Kadra
Logopedzi:
 
© Psycholodzy-terapeuci.info Ta storna używa plików Cooki. Polityka prywatności