Charęzińska Aleksandra

Nauczyciel, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieżą i dorosłymi. Pracowała jako terapeuta w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym z dziećmi z takimi zaburzeniami rozwojowymi jak: MPDz, Autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, FAS, zespół kruchego chromosomu X, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, niepełnosprawność sprzężona, niedosłuch.

Od 1998 lat naucza przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, w różnych typach szkół (integracyjne i ogólnodostępne). Obecnie pracuje jako pedagog specjalny (wychowawca) w klasie integracyjnej , w jednej z warszawskich szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi.

Od 1998 lat naucza przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, w różnych typach szkół (integracyjne i ogólnodostępne). Obecnie pracuje jako pedagog specjalny (wychowawca) w klasie integracyjnej , w jednej z warszawskich szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi.

Po ukończeniu kursu I i II stopnia na terapeutę integracji sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej, zajmuje się diagnozą i terapią integracji sensorycznej. Studentka studiów podyplomowych z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej ( reedukacja). Dodatkowe kursy i szkolenia z zakresu:

  • tłumacz-przewodnik osoby głuchoniewidomej,
  • polski język migowy (stopień podstawowy),
  • alternatywne sposoby komunikacji „MAKATON”,
  • terapia i edukacja dzieci z: autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przewlekle chorych,
  • Program Przeciwdziałania Przemocy-STOP”,
  • praca z uczniem zdolnym.

 

 

 

Lokalizacja i kontakt

Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne w Warszawie

Białołęka Praga-Północ Targówek
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nowodwory”
ul. Nowodworska 35 m 51
Tel./fax: (22) 290-53-90, kom.: 696 509 924
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Ząbkowska”
ul. Ząbkowska 39 m 1,2
Tel./fax: (22) 619-42-67
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Zacisze”
ul. Pszczyńska 26 m 57
Tel./fax: (22) 253-49-47, Kom.: 518 452 047

Kontakt e-mail:
Biuro: biuro@psycholodzy-terapeuci.info
Zapisy:
zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

 

Fanpage Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnocMapa Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnoc

 

Na skróty
 
 
Oferta
Kadra
Logopedzi:
 
© Psycholodzy-terapeuci.info Ta storna używa plików Cooki. Polityka prywatności