Dulęba–Basior Magdalena

Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat I i II stopnia).

Studia psychologiczne ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Dodatkowe studia podyplomowe z zakresu: „Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie - w zakresie wspomagania rozwoju dziecka oraz opieki nad małym dzieckiem” na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowo ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu pomocy dzieciom i rodzinie, między innymi:

  • „Wprowadzenie do psychoterapii” – szkolenie w Ośrodku Terapeutyczno – Szkoleniowym OTS w Lublinie,
  • „Psychopatologia nerwic” – szkolenie organizowane przez Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie,
  • „Muzykoterapia dla dzieci” – szkolenie organizowane przez Ośrodek Szkoleń Kreatywnych „Komunikator” w Warszawie,
  • „Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Czynnych Zawodowo Nauczycieli” – szkolenie organizowane przez Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „Edukacja” w Warszawie,
  • „Kurs pediatryczny” – szkolenie organizowane przez firmę „Miedikurs” w Lublinie,
  • „Wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku 0-6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego” szkolenie organizowane przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie,
  • „Terapia Poznawczo – Behawioralna Dzieci i Młodzieży” – szkolenie w wymiarze 100 godzin organizowane przez Centrum CBT EDU w Warszawie,
  • „Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym” Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison” kurs I i II° – szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów w Warszawie.
  • „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” – szkolenie I° w zakresie Integracji Sensorycznej – szkolenie w wymiarze 40 godzin organizowane przez SInet Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie
  • „Diagnoza i terapia metodą Integracji Sensorycznej” – szkolenie II° - szkolenie organizowane przez Ośrodek Wczesnej Interwencji w Warszawie dające uprawnienia do diagnozy i terapii dzieci metodą Integracji Sensorycznej

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując jako psycholog w żłobkach i przedszkolach oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz prywatnych gabinetach psychologicznych i integracji sensorycznej. Specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi, w tym do 3 roku życia.

 

 

 

Lokalizacja i kontakt

Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne w Warszawie

Białołęka Praga-Północ Targówek
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nowodwory”
ul. Nowodworska 35 m 51
Tel./fax: (22) 290-53-90, kom.: 696 509 924
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Ząbkowska”
ul. Ząbkowska 39 m 1,2
Tel./fax: (22) 619-42-67
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Zacisze”
ul. Pszczyńska 26 m 57
Tel./fax: (22) 253-49-47, Kom.: 518 452 047

Kontakt e-mail:
Biuro: biuro@psycholodzy-terapeuci.info
Zapisy:
zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

 

Fanpage Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnocMapa Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnoc

 

Na skróty
 
 
Oferta
Kadra
Logopedzi:
 
© Psycholodzy-terapeuci.info Ta storna używa plików Cooki. Polityka prywatności