Mediacja rodzinna

To sposób rozwiązywania konfliktu poprzez dialog. Jest alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów sądowych, ale także sytuacji, które nie trafiły jeszcze do sądu i mogą być rozwiązane w sposób polubowny.

Mediacja to również okazja do nauczenia się rozwiązywania trudnych sytuacji np. w rodzinie poprzez rozmowę, dialog.

Uczestnicy w trakcie mediacji uczą się nowego sposobu porozumiewania się między sobą, podejmowania decyzji i  rozwiązywania konfliktów, które mogą później wykorzystać w codziennym życiu.

Mediacja jest dobrowolna dla każdej ze stron, w czasie jej trwania w każdej chwili można zrezygnować z dalszego w niej  udziału.

Mediacje odbywają się przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora, który czuwa nad ich przebiegiem, wspiera proces dochodzenia do rozwiązań satysfakcjonujących strony. Istotną cechą mediacji jest jej poufność. Możesz swobodnie mówić o tym, o czym przed sądem, czy w obecności innych osób nie chciałbyś rozmawiać. Informacje przekazane mediatorowi w toku mediacji są poufne, mediator nie może być powołany na świadka w ewentualnym procesie stron.

Mediacje można wykorzystywać do rozwiązywania problemów rodzinnych, uregulowania kwestii kontaktów z dzieckiem  czy sposobu użytkowania mieszkania, uiszczania opłat w przypadku rozwodzenia się,ale też gdy dziecko ma konflikt z rówieśnikami, z nauczycielami, gdy jesteś skonfliktowany z pracodawcą, koleżanką lub kolega z pracy itp.

Cena / czas trwania spotkania: 

120 zł /50 min.

 

 

Lokalizacja i kontakt

Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne w Warszawie

Białołęka Praga-Północ Targówek
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nowodwory”
ul. Nowodworska 35 m 51
Tel./fax: (22) 290-53-90, kom.: 696 509 924
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Ząbkowska”
ul. Ząbkowska 39 m 1,2
Tel./fax: (22) 619-42-67
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Zacisze”
ul. Pszczyńska 26 m 57
Tel./fax: (22) 253-49-47, Kom.: 518 452 047

Kontakt e-mail:
Biuro: biuro@psycholodzy-terapeuci.info
Zapisy:
zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

 

Fanpage Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnocMapa Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnoc

 

Na skróty

 

 

Oferta:

Kadra:

Logopedzi, neurologopedzi:

Kacperczyk Małgorzata

Kiersikowska Milena

 

© Psycholodzy-terapeuci.info Ta storna używa plików Cooki. Polityka prywatności