Mediacja rodzinna

To sposób rozwiązywania konfliktu poprzez dialog. Jest alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów sądowych, ale także sytuacji, które nie trafiły jeszcze do sądu i mogą być rozwiązane w sposób polubowny.

Mediacja to również okazja do nauczenia się rozwiązywania trudnych sytuacji np. w rodzinie poprzez rozmowę, dialog.

Uczestnicy w trakcie mediacji uczą się nowego sposobu porozumiewania się między sobą, podejmowania decyzji i  rozwiązywania konfliktów, które mogą później wykorzystać w codziennym życiu.

Mediacja jest dobrowolna dla każdej ze stron, w czasie jej trwania w każdej chwili można zrezygnować z dalszego w niej  udziału.

Mediacje odbywają się przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora, który czuwa nad ich przebiegiem, wspiera proces dochodzenia do rozwiązań satysfakcjonujących strony. Istotną cechą mediacji jest jej poufność. Możesz swobodnie mówić o tym, o czym przed sądem, czy w obecności innych osób nie chciałbyś rozmawiać. Informacje przekazane mediatorowi w toku mediacji są poufne, mediator nie może być powołany na świadka w ewentualnym procesie stron.

Mediacje można wykorzystywać do rozwiązywania problemów rodzinnych, uregulowania kwestii kontaktów z dzieckiem  czy sposobu użytkowania mieszkania, uiszczania opłat w przypadku rozwodzenia się,ale też gdy dziecko ma konflikt z rówieśnikami, z nauczycielami, gdy jesteś skonfliktowany z pracodawcą, koleżanką lub kolega z pracy itp.

Cena / czas trwania spotkania: 

140 zł /50 min.

 

 

Lokalizacja i kontakt

 

  Białołęka Praga-Północ  
  Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nowodwory”
ul. Nowodworska 35 m 51; Tel.: (22) 290-53-90, kom.: 696 509 924
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Ząbkowska”
ul. Ząbkowska 39 m 1,2; Tel./fax: (22) 619-42-67
 
  Targówek Targówek  
  Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Zacisze”
ul. Pszczyńska 26 m 57; Tel.: (22) 253-49-47, kom.: 518 452 047
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nefrytowa”
ul. Nefrytowa 12; Tel.: (22) 679 14 93
 
 

Kontakt e-mail:
Zapisy: 
zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

 

Fanpage Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnocMapa Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnoc

 

Informujemy, że płatności za usługi przyjmujemy wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119

 

 

 

 

Na skróty

 

 

 

Oferta:

Kadra:

 
 

Psycholodzy:

 

Logopedzi, neurologopedzi:

Kiersikowska Milena

 

 

© Psycholodzy-terapeuci.info Ta storna używa plików Cooki. Polityka prywatności