Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla dorosłych

Konsultacje to wstępne spotkania, które pomogą z psychologiem czy psychoterapeutą określić jakie są podstawowe trudności osoby zgłaszającej się, jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać, w jakim zakresie jest to możliwe i jaka jest najlepsza forma pomocy dla określonego rodzaju trudności i danej osoby.

Specjalista wstępnie zdiagnozuje z czego trudność może wynikać, jeśli to będzie konieczne pokieruje do innych specjalistów aby dokonać kompleksowej diagnozy przyczyny problemów.

Oprócz diagnozy problemu możliwe jest określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem, poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności, wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.

Wiele trudniejszych sytuacji w życiu można rozwiązać dzięki poradzie psychologicznej.

W sytuacjach nagłych i trudnych proponujemy interwencję kryzysową – intensywną pomoc psychologiczną. Z pomocy psychologicznej warto skorzystać gdy:

  • Jest się zainteresowanym rozwojem, samopoznaniem, rozwijaniem twórczych możliwości, polepszeniem jakości swojego życia.
  • Doświadcza się niepokój, lęk lub duży strach, przygnębienie, niskie poczucie wartości, depresję, silne napięcie, stres, obsesyjne myśli, niechęć do kontaktu z ludźmi.
  • Przeżywa się konflikty i kryzysy w związkach, relacjach rodzinnych.
  • Zaistniały sytuacje trudnych rozstań lub rozwodu.
  • Powstają trudności w pracy, szkole, wśród innych osób.
  • Przeżywa się kryzysy wartości, poczucie braku sensu życia.
  • Odczuwa się różnorodne dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie (tzw. psychosomatyczne).
  • Występują kłopoty z jedzeniem, cierpiącym na anoreksję, bulimię i otyłość.
  • Osoby, które poszukują wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.
  • Osoby, które doświadczyły przemocy fizycznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej.

Metoda poradnictwa i konsultacji zależna jest od tego, który z psychologów, psychoterapeutów ją prowadzi, zgodnie ze swoją specjalizacją.

Porada psychologiczna to kilka do kilkunastu spotkań, w czasie których specjalista pomoże omówić i zrozumieć aktualny problem oraz ustabilizować i rozwiązać aktualnie trudną sytuację. Ułatwi zrozumienie siebie i swojej sytuacji życiowej, jak i zrozumienie innych osób. Da wsparcie w kryzysowej sytuacji, pomoże ustalić cele i kroki działania oraz uporządkować co jest  w danym momencie najważniejsze.Terapeuta pomoże przejść przez naturalne kryzysy rozwojowe oraz inne trudne sytuacje życiowe.

Celem porady może być zidentyfikowanie problemu i wspólne poszukiwanie sposobów najlepszego dla pacjenta rozwiązania. Psycholog doradzi co można dalej robić, aby zmieniać się w pożądanym kierunku.