Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Poradnictwo, konsultacje rodzinne

Poradnictwo rodzinne kierowane jest do całych rodzin lub ich członków, którzy wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów. Najczęściej jest to kilka spotkań, których podstawowym celem jest:

  • Ustalenie z rodziną optymalnych dróg rozwoju
  • Określenie sposobów rozwiązania problemów występujących w rodzinie
  • Poradnictwo w przypadku wystąpienia trudnych sytuacji

Jest to ukierunkowanie rodziny w celu lepszego radzenia sobie w życiu.