Wróć na strone główną

Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Psychoterapia indywidualna

To forma uzyskania oczekiwanych zmian, poznania i zrozumienia siebie poprzez indywidualną pracę z psychoterapeutą.

Najczęściej odbywa się jeden, dwa razy w tygodniu, w stałych dniach i godzinach dopasowanych do możliwości zgłaszającej się osoby, czas jednego spotkania to 50 minut.

Długość psychoterapii zależy od potrzeb osoby i ustalenia tego z terapeutą. Psychoterapia jest jedną z form pomocy psychologicznej.

W trakcie sesji terapeutycznych tworzona jest relacja terapeutyczna, która stwarza bezpieczne warunki, umożliwiające poznawanie siebie, badanie motywów zachowań, przyglądanie się sposobom myślenia, sposobom wchodzenia w relacje, funkcji objawów. Efektem psychoterapii są zmiany podnoszące komfort życia, zmniejszające lub niwelujące blokady w rozwoju osobistym i samorealizacji.

Kiedy warto skorzystać z psychoterapii:

 • powstaje poczucie blokady w rozwoju i samorealizacji, brak satysfakcji życiowej,
 • czuje się różnego rodzaju obawy, przygnębienie, niezadowolenie, rozdrażnienie, nadmierny stres,
 • gdy są stany depresyjne, lękowe lub zmienne nastroje,
 • w relacjach z innymi osobami doświadcza się uczucie pustki czy trudności,
 • relacje rodzinne, z partnerem czy w pracy stają się trudne,
 • chce się lepiej zrozumieć siebie, poznać przyczyny swoich problemów,
 • gdy jest obniżone poczucie własnej wartości,
 • chciałoby się lepiej radzić w życiu, zwiększyć jego komfort, wykorzystywać lepiej swoje możliwości życiowe czy je odnaleźć,
 • przeżyło się sytuacje traumatyczne, urazowe,
 • powstają problemy psychosomatyczne, zwiększa się natężenie chorób psychosomatycznych,
 • ma się zdiagnozowane choroby psychiczne.

Metoda psychoterapii: psychodynamiczna, analityczna. Sesja trwa 50 mnut.