Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to forma pracy nad zmianami w sobie, poznaniem i zrozumienia siebie poprzez indywidualną pracę z psychoterapeutą. Psychoterapia jest jedną z form pomocy psychologicznej. Może być prowadzona długoterminowo lub krótkoterminowo. Najczęściej odbywa się raz w tygodniu, w stałych dniach i godzinach dopasowanych do możliwości zgłaszającej się osoby, czas jednego spotkania to 50 minut. Długość psychoterapii zależy od potrzeb osoby i ustalenia tego z terapeutą.

Zobacz również: psychoterapia grupowa >>

Efektem psychoterapii mogą być zmiany:

 • podnoszące komfort życia
 • zmniejszające lub niwelujące zahamowania w rozwoju osobistym i samorealizacji
 • pozwalające w lepszy sposób wykorzystać swoje naturalne możliwości
 • poprawiające relacje z innymi
 • umożliwiające czerpnie satysfakcji ze związku
 • lepsze radzenie sobie ze stresem
 • łatwiejsze adaptowanie się do zmian
 • radzenie sobie z sytuacjami traumatycznymi konstruktywnie
 • zmniejszenie stanów lękowych czy ustanie ataków paniki
 • większa odporność psychiczna
 • poprawa zdrowia, zmniejszenie dolegliwości psychosomatycznych, poprawa odżywiania się
 • lepsze umiejętności odpoczynku, dobry sen
 • pewność siebie, wzrost poczucia wartości, samodzielności, niezależności
 • wzrost umiejętności społecznych i interpersonalnych
 • większa refleksyjność, zrozumienie, cierpliwość
 • poznanie, rozumienie i wyrażanie swoich uczuć w sposób satysfakcjonujący
 • wycofanie się lub zmniejszenie objawów

W trakcie sesji terapeutycznych tworzona jest relacja terapeutyczna, która stwarza bezpieczne warunki, umożliwiające poznawanie siebie, badanie motywów zachowań, przyglądanie się sposobom myślenia, sposobom wchodzenia w relacje, funkcji objawów. Wypracowywane są nowe sposoby reagowania, zachowania, przezywania, wchodzenia w relacje itp. 

Psychoterapia indywidualna poprzedzona jest spotkaniami konsultacyjnym (ok. 3 wizyty), podczas których terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami, pomaga wybrać najbardziej odpowiednią terapię, uzgadnia cele psychoterapii oraz zasady m.in. częstotliwość spotkań, okres trwania psychoterapii, przerwy, sposób zakończenia, zasady opłacania, a osoba korzystająca może poznać terapeutę i przekonać się czy dana osoba jej odpowiada.

Przykładowe powody, kiedy osoby zgłaszają się do psychoterapii:

 • zmagają się z trudnościami w sytuacjach życiowych
 • odczuwają różnego rodzaju obawy, przygnębienie, niezadowolenie
 • przeżywają stany depresyjne lub lękowe
 • odczuwają wzmożony stres, nie mogą sobie z nim poradzić
 • przeżywają zmienne nastroje
 • są impulsywne
 • odczuwają brak satysfakcji życiowej
 • doświadczają uczucia pustki w relacjach z innymi osobami
 • mają problemy w relacjach rodzinnych, partnerem czy w pracy
 • chcą poznać przyczyny swoich problemów
 • przeżywają trudności w kontaktach z ludźmi
 • nie mogą sobie poradzić z rozstaniem, utratą
 • mają obniżone poczucie swojej wartości
 • są nadmiernie zależne
 • zbyt izolują się od innych
 • doświadczyły traumy i trudno im sobie z nią poradzić
 • przezywają konsekwencje przemocy czy uzależnień w rodzinie
 • nie mogą dokonać zmiany w życiu
 • chcą lepiej poznać siebie
 • chcą lepiej radzić sobie w życiu, zwiększyć jego komfort, wykorzystywać w pełni swoje możliwości życiowe czy po prostu je odnaleźć i wiele innych powodów

Metoda psychoterapii zależna jest od tego, który z psychologów, psychoterapeutów ją prowadzi, zgodnie ze swoją specjalizacją, szkoła psychoterapeutyczną. Dominują kierunki psychodynamiczne, analityczne, poznawczo-behawioralne, systemowe.

Zapisy:
– przez formularz >>
– tel. 696-509-924, 518-452-047
– e-mail: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info