Wróć na stronę główną

Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to forma uzyskania oczekiwanych zmian, poznania i zrozumienia siebie poprzez indywidualną pracę z psychoterapeutą. Psychoterapia jest jedną z form pomocy psychologicznej. Najczęściej odbywa się raz w tygodniu, w stałych dniach i godzinach dopasowanych do możliwości zgłaszającej się osoby, czas jednego spotkania to 50 minut. Długość psychoterapii zależy od potrzeb osoby i ustalenia tego z terapeutą.

W trakcie sesji terapeutycznych tworzona jest relacja terapeutyczna, która stwarza bezpieczne warunki, umożliwiające poznawanie siebie, badanie motywów zachowań, przyglądanie się sposobom myślenia, sposobom wchodzenia w relacje, funkcji objawów. Efektem psychoterapii są zmiany podnoszące komfort życia, zmniejszające lub niwelujące blokady w rozwoju osobistym i samorealizacji.

Psychoterapia indywidualna poprzedzona jest spotkaniem konsultacyjnym ok. 3 wizyty, podczas którego terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami, ustala cele psychoterapii oraz zasady niezbędne do pracy terapeutycznej m.in. częstotliwość spotkań, okres trwania psychoterapii, przerwy, sposób zakończenia, zasady finansowania a osoba korzystająca może poznać terapeutę i przekonać się czy dana osoba jej odpowiada.

Przykładowe powody, kiedy osoby zgłaszają się do psychoterapii:

 • zmagają się z trudnościami w sytuacjach życiowych
 • odczuwają różnego rodzaju obawy, przygnębienie, niezadowolenie
 • przeżywają stany depresyjne lub lękowe
 • odczuwają wzmożony stres, nie mogą sobie z nim poradzić
 • przeżywają zmienne nastroje
 • odczuwają brak satysfakcji życiowej
 • doświadczają uczucia pustki w relacjach z innymi osobami
 • mają problemy w relacjach rodzinnych czy z partnerem
 • chcą poznać przyczyny swoich problemów
 • przeżywają trudności w kontaktach z ludźmi
 • mają obniżone poczucie swojej wartości
 • chcą lepiej poznać siebie
 • chcą lepiej radzić sobie w życiu, zwiększyć jego komfort, wykorzystywać w pełni swoje możliwości życiowe czy po prostu je odnaleźć i wiele innych

Metoda psychoterapii zależna jest od tego, który z psychologów, psychoterapeutów ją prowadzi, zgodnie ze swoją specjalizacją.