Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Psychoterapia par i małżeństw

Terapia kierowana jest do par, które pragną rozwijać swoje relacje lub przeżywają kryzys w związku, trudności i konflikty, a także chcą w bezpieczny sposób wyrażać swoje potrzeby i uczucia.

Spotkania psychoterapeutyczne pomagają rozpoznać aktualny problem w związku, zrozumieć z czego on wynika, co podtrzymuje trudności w zmianach zachowania, doprecyzować o co tak naprawdę chodzi, wyrazić w szczery sposób swoje uczucia, myśli.

Głównym celem terapii par jest zminimalizowanie barier utrudniających rozwój związku jako całości i rozwój partnerów jako odrębnych osób.

W przypadku pary rodzicielskiej, dobre relacje w parze wspomagają prawidłowy rozwój dzieci. A trudności z dziećmi mogą być motywacją do skorzystania z pomocy psychologicznej przez parę rodziców.

W terapii par pracuje się między innymi nad:

 • wzmocnieniem więzi w związku i poczucia bliskości,
 • wzmocnieniem umiejętności, które służą parze,
 • pokonaniem barier komunikacyjnych i emocjonalnych w związku,
 • zrozumieniem w jaki sposób problem jednego z partnerów uaktywnia zachowanie drugiego,
 • usunięciem przyczyny konfliktu oraz nauczeniem się  rozwiązywania konfliktów z korzyścią dla obojga,
 • poznaniem wzajemnie swoich indywidualnych cech, potrzeb i motywacji, 
 • uzyskaniem równowagi w związku, nauczeniem się przechodzenia przez naturalne kryzysy rozwojowe,
 • uczeniem się słuchania siebie nawzajem, wrażliwością na potrzeby drugiej osoby,
 • utrzymaniem dobrych relacji z rodzinami, z których pochodzą osoby (rodzice, rodzeństwo, dziadkowe),
 • wyrażeniem niewypowiedzianych emocji, poglądów, wartości, różnic,
 • rozwiązaniem trudności na początku związku, które mogłyby w przyszłości go niszczyć,
 • terapia może również pomóc w spokojny sposób podjąć decyzję o zakończeniu związku lub może również stanowić przygotowanie pary do dalszego wspólnego życia.

Metoda psychoterapii: systemowa, psychodynamiczna, analityczna.

Najczęściej spotkania odbywają się raz w tygodniu (trwają 50) lub dwa razy w miesiącu, trwają 75 minut.