Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Psychoterapia rodzinna

Jest to praca terapeutyczna całej rodziny lub jej części w zależności od potrzeb, rodzaju problemu, specyfiki rodziny. Czasem są to rodzice i dzieci, czasem rodzic i dziecko, czasem sami rodzice, czasem w terapii uczestniczą również dziadkowie.

Najczęściej spotkania odbywają się co 2 – 3 tygodnie, trwają 50 lub 75 minut. Ilość spotkań uzależniona jest od sprawy z jaką zgłasza się rodzina, może to być kilka, kilkanaście lub więcej jeśli taką ma potrzebę rodzina i terapeuta uznaje to za celowe.

Często problemy dzieci (lęki, depresje, zaburzenia odżywiania, trudne zachowania itd.) wiążą się z całą rodziną i szybszą i efektywniejszą pomoc można uzyskać gdy w terapii bierze udział cała rodzina. Rodzina to też najbliższe osoby i w oparciu o ich pomoc wielokrotnie łatwiej jest poradzić sobie z problemami. Czasem aby osiągnąć zmianę u pojedynczej osoby niezbędna jest zmiana wszystkich osób w rodzinie.

W terapii rodzinnej pracuje się między innymi nad:

  • poprawą porozumiewania się
  • lepszym rozumieniem siebie nawzajem
  • umiejętnością wyrażania własnych uczuć
  • nie przekraczaniem granic innych, lub większym otworzeniem się na innych
  • podziałem ról, zadań
  • umiejętnością rozwiązywania konfliktów
  • zrozumieniem źródeł zachowania poszczególnych osób w rodzinie – czasem wynikających z doświadczeń poprzednich pokoleń
  • poradzeniem sobie z nadmiernym stresem
  • przejściem przez naturalne kryzysy rozwojowe w rodzinie
  • poradzeniem sobie z rozstaniami, utratami, traumami i nad wieloma innymi sprawami

Celem terapii rodzinnej najczęściej jest uzyskanie większego komfortu życia, wzmocnienie więzi, poprawa relacji nauczenie się czerpania przyjemności z kontaktów z innymi osobami w rodzinie, a i czasem uniezależnienie się od rodziny, uzyskanie możliwości życia jako odrębna jednostka.

Nasi specjaliści pracują wykorzystując różne podejścia terapeutyczne: systemowe, psychodynamiczne, komunikacyjne, strukturalne i inne.

Metoda psychoterapii zależna jest od tego, który z psychologów, psychoterapeutów ją prowadzi, zgodnie ze swoją specjalizacją.