Diagnoza psychologiczna

Zajmujemy się diagnozą dzieci już od 3 miesiąca życia. Może dotyczyć różnych sfer jak: możliwości i rozwój intelektualny i poznawczy, rozwój emocjonalny czy społeczny, osobowość – określenie potrzeb, skłonności, zainteresowań; diagnoza ewentualnych zaburzeń w różnych sferach (intelektualnej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, osobowościowej).

Badanie psychologiczne pozwala ustalić: poziom rozwoju intelektualnego badanego dziecka w sferze słownej, bezsłownej i pełnej po to, aby poznać mocne i słabe strony, zdiagnozować, czy przyczyną jego problemów są mniejsze możliwości intelektualne czy też nie, czy wynikają one z przyczyn organicznych czy emocjonalnych; jak przebiega rozwój analizatorów korowych: wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego: sprawności manualno-graficznej, tempa graficznego, dominacji stronności ciała- lateralizacji, które rzutują miedzy innymi na stopień opanowania umiejętności czytania i pisania.

Nasze Zespoły dysponują większością testów psychologicznych, które dostępne są w Polsce.

Nasi specjaliści wykonują diagnozy miedzy innymi w poniższych zakresach:

  • Diagnoza przyczyn trudności szkolnych (także dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).
  • Ocena i diagnoza dojrzałości szkolnej.
  • Diagnoza możliwości intelektualnych.
  • Podstawowa diagnoza osobowości.
  • Diagnoza przyczyn zaburzeń emocjonalnych (nadpobudliwość, ADHD, nieśmiałość, zahamowanie, lęki, stany depresyjne, obniżenie nastroju, nieprawidłowości w komunikacji rodzic-dziecko, zaburzenia więzi emocjonalnych, zaburzenia kontakty, całościowe zaburzenia rozwoju, moczenie nocne, problemy wieku dorastania, trudności adaptacyjne- przedszkole, szkoła, w sytuacji rozwodu lub rozstania rodziców, separacja rodziców, trauma i inne.
  • Ocena prawidłowego rozwoju dzieci od 3 miesiąca życia.
Cena / czas trwania spotkania: 

90,00 zł /50 min.

Przygotowanie pisemnej diagnozy - 50zł

 

 

Lokalizacja i kontakt

Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne w Warszawie

Białołęka Praga-Północ Targówek
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nowodwory”
ul. Nowodworska 35 m 51
Tel./fax: (22) 290-53-90, kom.: 696 509 924
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Ząbkowska”
ul. Ząbkowska 39 m 1,2
Tel./fax: (22) 619-42-67
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Zacisze”
ul. Pszczyńska 26 m 57
Tel./fax: (22) 253-49-47, Kom.: 518 452 047

Kontakt e-mail:
Biuro: biuro@psycholodzy-terapeuci.info
Zapisy:
zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

 

Fanpage Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnocMapa Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnoc

 

Na skróty

 

 

Oferta:

Kadra:

Logopedzi, neurologopedzi:

Kacperczyk Małgorzata

Kiersikowska Milena

 

© Psycholodzy-terapeuci.info Ta storna używa plików Cooki. Polityka prywatności