Konsultacje i poradnictwo psychologiczne

To konsultacja z psychologiem dziecięcym dotycząca rozwoju dziecka, jego możliwości, trudności, problematycznych zachowań oraz sposobu wspomagania jego prawidłowego rozwoju.

Dzięki takim spotkaniom rodzice będą potrafili lepiej zrozumieć potrzeby dziecka, wprowadzać zabawy i sytuacje w codziennym życiu, które stymulują rozwój dziecka.

Razem z psychologiem dopasują sposoby działania do dziecka. Taka konsultacja może też poprzedzać diagnozę psychologiczną czy pedagogiczną dziecka.

W sytuacji gdy rodzice chcieliby skonsultować się przede wszystkim w sprawach wychowawczych, w naszej ofercie są tzw. konsultacje wychowawcze ze specjalistą psychologiem z tego zakresu.

Konsultacje to wstępne spotkania, które pomogą Państwu z pomocą psychologa lub psychoterapeuty określić podstawowe trudności , oczekiwaną zmianę, oraz to w jakim zakresie jest ona możliwa. Specjalista pomoże wybrać  najlepszą formę pomocy dla określonego rodzaju trudności danej osoby. Wstępnie zdiagnozuje z czego może wynikać trudnośća, a jeśli będzie to konieczne pokieruje do innych specjalistów, aby dokonać kompleksowej diagnozy przyczyny problemów.

Porada psychologiczna to kilka do kilkunastu spotkań w czasie których specjalista pomoże omówić i zrozumieć aktualny problem oraz ustabilizować i rozwiązać aktualnie trudną sytuację. Ułatwia ona zrozumienie siebie i swojej sytuacji życiowej, a także zrozumieniu innych osób. Terapeuta da wsparcie w sytuacji kryzysowej, pomoże ustalić cele i kroki działania, uporządkować co jest w danym momencie najważniejsze. Pomoże przejść przez naturalne kryzysy rozwojowe lub inne trudne sytuacje życiowe.

Celem porady może być zidentyfikowanie problemu i wpólne poszukiwanie sposobów najlepszego jego rozwiązania. Specjalista doradzi co można dalej robić, aby zmieniać się w pożądanym kierunku.

Oprócz diagnozy problemu możliwe jest określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem, poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności, wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.

Wiele trudniejszych sytuacji w życiu można rozwiązać dzięki poradzie psychologicznej.

Młodzież przed 18 rokiem życia może korzystać z pomocy za pisemną zgodą rodzica / prawnego opiekuna.

W sytuacjach nagłych i trudnych proponujemy interwencję kryzysową – intensywną pomoc psychologiczną. Z pomocy psychologicznej warto skorzystać gdy:

  • Jest się zainteresowanym rozwojem, samopoznaniem, rozwijaniem twórczych możliwości, polepszeniem jakości swojego życia
  • Doświadcza się niepokój, lęk lub duży strach, przygnębienie, niskie poczucie wartości, depresję, silne napięcie, stres, obsesyjne myśli, niechęć do kontaktu z ludźmi, trudności z uczeniem się, brak motywacji do nauki
  • Przeżywa się konflikty i kryzysy
  • Powstają trudności w szkole, wśród innych osób
  • Przeżywa się kryzysy wartości, poczucie braku sensu życia
  • Odczuwa się różnorodne dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie (tzw. psychosomatyczne)
  • Występują kłopoty z jedzeniem, cierpiącym na anoreksję, bulimię i otyłość
  • Osoby poszukują wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych
  • Osoby doświadczyły przemocy fizycznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej
Cena / czas trwania spotkania: 

120 zł / 50 min.

pierwsze trzy spotkania 130 zł / 50 min.

 

 

Lokalizacja i kontakt

 

  Białołęka Praga-Północ  
  Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nowodwory”
ul. Nowodworska 35 m 51; Tel.: (22) 290-53-90, kom.: 696 509 924
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Ząbkowska”
ul. Ząbkowska 39 m 1,2; Tel./fax: (22) 619-42-67
 
  Targówek Targówek  
  Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Zacisze”
ul. Pszczyńska 26 m 57; Tel.: (22) 253-49-47, kom.: 518 452 047
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nefrytowa”
ul. Nefrytowa 12; Tel.: (22) 679 14 93
 
 

Kontakt e-mail:
Zapisy: 
zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

 

Fanpage Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnocMapa Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnoc

 

Informujemy, że płatności za usługi przyjmujemy wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119

 

 

 

 

Na skróty

 

 

 

Oferta:

Kadra:

 
 

Psycholodzy:

 

Logopedzi, neurologopedzi:

Kiersikowska Milena

 

 

© Psycholodzy-terapeuci.info Ta storna używa plików Cooki. Polityka prywatności