Psychoterapia grupowa

To grupowe zajęcia dla dzieci z psychologiem, psychoterapeutą.

Zasadniczym celem psychoterapii dzieci jest takie wspomaganie i korekta rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego dziecka aby mogło jak najpełniej wykorzystać swoje możliwości oraz jak najlepiej funkcjonować w społeczeństwie oraz jako indywidualny człowiek.

Najczęściej spotkania odbywają się raz w tygodniu o stałej porze. Indywidualna psychoterapia trwa 50 min., psychoterapia grupowa trwa ok. 75 – 90 min. Psychoterapia grupowa prowadzona jest w małych grupach, czasem może być prowadzona z 2-3 dziećmi.

Psychoterapia poprzedzona jest spotkaniami konsultacyjnymi, w trakcie których specjalista dokonuje wstępnej diagnozy a także układa wstępny plan terapeutyczny dla danego dziecka.

Metoda psychoterapii zależna jest od tego, który z psychologów, psychoterapeutów ją prowadzi, zgodnie ze swoją specjalizacją.

Najczęstsze problemy nad jakim pracuje psychoterapeuta dziecięcy:

  • Problemy społeczne: zaburzenia komunikacji, gorsze posługiwanie się mową, niechęć do mówienia, różnorodne formy mutyzmu. Problemy z separacją od rodziców, od domu.
  • Problemy emocjonalne: brak wiary w siebie, nadmierna nieśmiałość, niekontrolowane wyrażanie złości, wzmożone napięcie emocjonalne, obniżenie nastroju czy zwiększenie agresywności, niechęć do różnych sytuacji, reakcje emocjonalne pourazowe (na skutek zdarzeń traumatycznych), trudności z adaptowaniem się do nowych sytuacji i miejsc.
  • Problemy szkolne: Trudności z uczeniem się mimo posiadania wszystkich predyspozycji poznawczych.
  • Problemy z zachowaniami (behawioralne: brak uwagi, impulsywność, nadaktywność, opozycyjność, nieposłuszeństwo, agresywność, nadmierna nieśmiałość, tiki, moczenie się, zanieczyszczanie, trudności z zasypianiem bądź ze snem.
  • Problemy z odżywianiem (zaburzenia odżywiania).
  • Całościowe zaburzenia rozwojowe, w tym z trudnościami w: komunikowaniu się, w interakcjach społecznych, uczestniczeniu w zabawie ( w tym zaburzenia ze spektrum autyzmu).
  • Zachowania ryzykowne i problemowe: Eksperymentowanie ze środkami odurzającymi w tym lekami, tytoniem, alkoholem. Uzależnienie od komputera, Internetu, gier komputerowych, portali społecznościowych, komórki, telewizji

Wybrane problemy i objawy jakie występują u dziecka mogą być leczone w trakcie terapii rodzinnej, w której uczestniczy cała rodzina lub jej część. Czasem najlepszym sposobem leczenia problemów dziecka jest praca terapeutyczna z rodzicami, którzy jako najbliższe osoby dla dziecka, pod kierunkiem specjalisty są w staniej najlepiej pomóc swojemu dziecku. 

Cena / czas trwania spotkania: 

70 zł /50 min.

 

 

Lokalizacja i kontakt

 

  Białołęka Praga-Północ  
  Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nowodwory”
ul. Nowodworska 35 m 51; Tel.: (22) 290-53-90, kom.: 696 509 924
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Ząbkowska”
ul. Ząbkowska 39 m 1,2; Tel./fax: (22) 619-42-67
 
  Targówek Targówek  
  Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Zacisze”
ul. Pszczyńska 26 m 57; Tel.: (22) 253-49-47, kom.: 518 452 047
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nefrytowa”
ul. Nefrytowa 12; Tel.: (22) 679 14 93
 
 

Kontakt e-mail:
Zapisy: 
zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

 

Fanpage Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnocMapa Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnoc

 

Informujemy, że płatności za usługi przyjmujemy wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119

 

 

 

 

Na skróty

 

 

 

Oferta:

Kadra:

 
 

Psycholodzy:

 

Logopedzi, neurologopedzi:

Kiersikowska Milena

 

 

© Psycholodzy-terapeuci.info Ta storna używa plików Cooki. Polityka prywatności