Terapia integracji sensorycznej

Głównym zadaniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, w taki sposób, że dziecko będzie spontanicznie formułowało reakcje adaptacyjne jednocześnie integrujące te bodźce. Dążąc do poprawy w organizacji ośrodkowego układu nerwowego. Stosuje się takie ćwiczenia, które są stymulujące dla mózgu i jednocześnie są wyzwaniem dla ćwiczącego. Poziom tych ćwiczeń jest dostosowany do stopnia rozwoju dziecka o średnim stopniu trudności.

Terapia integracji sensorycznej nie jest stale powtarzanym schematem ćwiczeń, ale permanentną analizą zachowania dziecka jak również ciągłym doborem i modyfikacją stosowanych zadań. Terapia ta została nazwana przez Jean Ayres „naukową zabawą”, w której dzieci chętnie uczestniczą.

Terapia odbywa się na specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej. Najważniejszą jej częścią jest sprzęt podwieszany. Służy on do stymulowania układu przedsionkowego i proprioceptywnego, czyli podstawowych układów sensorycznych. Sala jest wyposażona w wiele pomocy do stymulowania systemu dotykowego, słuchowego, wzrokowego oraz węchowego.

Atmosfera podczas terapii powinna sprzyjać rozwojowi wewnętrznej potrzeby pokonywania swoich lęków i trudności przez dziecko. Widząc swoje sukcesy w pokonywaniu coraz trudniejszych zadań, podnosi swoją samoocenę i chętnie uczestniczy w zajęciach. Doświadczenie w kierowaniu swoim zachowaniem dziecko zaczyna przenosić poza salę terapeutyczną, co zauważają rodzice i nauczyciele. Zaczyna się zmieniać obraz dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku.

Spotkania terapeutyczne powinny odbywać się 1-2 razy w tygodniu, a czas przeznaczony na pracę to 50 min. Ważna w procesie terapii jest współpraca terapeuty z rodzicami. Terapeuta zaleca ćwiczenia do wykonywania w domu. Po poinstruowaniu rodzica przez terapeutę, powinien on ćwiczyć z dzieckiem kilka razy w tygodniu (najlepiej codziennie) przez ok. 15 min.

Systematycznie prowadzona terapia SI znacznie usprawnia i przyspiesza rozwój dziecka w różnych sferach. Istotną rzeczą jest to, że terapia integracji sensorycznej może być prowadzona równolegle z innymi metodami i formami oddziaływań korekcyjnych.

Nasi specjaliści pracują wykorzystując różne podejścia terapeutyczne: systemowe, psychodynamiczne, komunikacyjne, strukturalne i inne.

Cena / czas trwania spotkania: 

85,00 zł /50 min.

 

 

Lokalizacja i kontakt

 

  Białołęka Praga-Północ  
  Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nowodwory”
ul. Nowodworska 35 m 51; Tel.: (22) 290-53-90, kom.: 696 509 924
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Ząbkowska”
ul. Ząbkowska 39 m 1,2; Tel./fax: (22) 619-42-67
 
  Targówek Targówek  
  Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Zacisze”
ul. Pszczyńska 26 m 57; Tel.: (22) 253-49-47, kom.: 518 452 047
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nefrytowa”
ul. Nefrytowa 12; Tel.: (22) 679 14 93
 
 

Kontakt e-mail:
Zapisy: 
zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

 

Fanpage Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnocMapa Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnoc

 

Informujemy, że płatności za usługi przyjmujemy wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119

 

 

 

 

Na skróty

 

 

 

Oferta:

Kadra:

 
 

Psycholodzy:

 

Logopedzi, neurologopedzi:

Kiersikowska Milena

 

 

© Psycholodzy-terapeuci.info Ta storna używa plików Cooki. Polityka prywatności