Terapia pedagogiczna

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi dysleksją lub innymi czynnikami.

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju w procesie uczenia się. Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych niepowodzeń oraz utraconej w skutek tych niepowodzeń motywacji do nauki i obniżonej samooceny.

Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży 7-18 letnich z trudnościami szkolnymi i dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią:

Cele terapii pedagogicznej:

 • Rozwijanie samodzielności
 • Budowanie wiary we własne siły
 • Wspomaganie rozwoju psychicznego
 • Podniesienie efektywności uczenia się
 • Wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania
 • Eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
 • Usprawnienie zdolności koncentracji

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla:

 • dyslektyków, dysortografików, dysgrafików, dyskalkulików
 • leworęcznych, ze skrzyżowaną lateralizacją
 • z wadami słuchu fonematycznego
 • dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej
 • dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej
 • z problemami z koncentracją uwagi
 • mniej sprawnych manualnie, ruchowo, grafomotorycznie
 • tych, którzy mają problemy z nauką
 • dzieci niesamodzielnych
 • szczególnie nieśmiałych
 • nadwrażliwych

Warunkami skuteczności terapii są:

 • Wczesne jej rozpoczęcie (już w wieku przedszkolnym) u dzieci, u których dostrzegamy opóźnienia rozwoju funkcji niezbędnych do uczenia się
 • Systematyczne uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych oraz praca w domu zgodnie ze wskazówkami terapeuty.

Terapia pedagogiczna nie jest równoznaczna z nauczaniem i nie służy wyrównywaniu braków w nauce. Do udziału w zajęciach serdecznie zapraszamy dzieci z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi różnymi przyczynami.

Cena / czas trwania spotkania: 

75,00 zł /50 min.

 

 

Lokalizacja i kontakt

Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne w Warszawie

Białołęka Praga-Północ Targówek
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nowodwory”
ul. Nowodworska 35 m 51
Tel./fax: (22) 290-53-90, kom.: 696 509 924
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Ząbkowska”
ul. Ząbkowska 39 m 1,2
Tel./fax: (22) 619-42-67
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Zacisze”
ul. Pszczyńska 26 m 57
Tel./fax: (22) 253-49-47, Kom.: 518 452 047

Kontakt e-mail:
Biuro: biuro@psycholodzy-terapeuci.info
Zapisy:
zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

 

Fanpage Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnocMapa Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnoc

 

Na skróty

 

 

Oferta:

Kadra:

Logopedzi, neurologopedzi:

Kacperczyk Małgorzata

Kiersikowska Milena

 

© Psycholodzy-terapeuci.info Ta storna używa plików Cooki. Polityka prywatności