Terapia pedagogiczna

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi dysleksją lub innymi czynnikami.

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju w procesie uczenia się. Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych niepowodzeń oraz utraconej w skutek tych niepowodzeń motywacji do nauki i obniżonej samooceny.

Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży 7-18 letnich z trudnościami szkolnymi i dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią:

Cele terapii pedagogicznej:

 • Rozwijanie samodzielności
 • Budowanie wiary we własne siły
 • Wspomaganie rozwoju psychicznego
 • Podniesienie efektywności uczenia się
 • Wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania
 • Eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
 • Usprawnienie zdolności koncentracji

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla:

 • dyslektyków, dysortografików, dysgrafików, dyskalkulików
 • leworęcznych, ze skrzyżowaną lateralizacją
 • z wadami słuchu fonematycznego
 • dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej
 • dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej
 • z problemami z koncentracją uwagi
 • mniej sprawnych manualnie, ruchowo, grafomotorycznie
 • tych, którzy mają problemy z nauką
 • dzieci niesamodzielnych
 • szczególnie nieśmiałych
 • nadwrażliwych

Warunkami skuteczności terapii są:

 • Wczesne jej rozpoczęcie (już w wieku przedszkolnym) u dzieci, u których dostrzegamy opóźnienia rozwoju funkcji niezbędnych do uczenia się
 • Systematyczne uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych oraz praca w domu zgodnie ze wskazówkami terapeuty.

Terapia pedagogiczna nie jest równoznaczna z nauczaniem i nie służy wyrównywaniu braków w nauce. Do udziału w zajęciach serdecznie zapraszamy dzieci z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi różnymi przyczynami.

Cena / czas trwania spotkania: 

80 zł /50 min.

 

 

Lokalizacja i kontakt

 

  Białołęka Praga-Północ  
  Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nowodwory”
ul. Nowodworska 35 m 51; Tel.: (22) 290-53-90, kom.: 696 509 924
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Ząbkowska”
ul. Ząbkowska 39 m 1,2; Tel./fax: (22) 619-42-67
 
  Targówek Targówek  
  Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Zacisze”
ul. Pszczyńska 26 m 57; Tel.: (22) 253-49-47, kom.: 518 452 047
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nefrytowa”
ul. Nefrytowa 12; Tel.: (22) 679 14 93
 
 

Kontakt e-mail:
Zapisy: 
zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

 

Fanpage Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnocMapa Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnoc

 

Informujemy, że płatności za usługi przyjmujemy wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119

 

 

 

 

Na skróty

 

 

 

Oferta:

Kadra:

 
 

Psycholodzy:

 

Logopedzi, neurologopedzi:

Kiersikowska Milena

 

 

© Psycholodzy-terapeuci.info Ta storna używa plików Cooki. Polityka prywatności