Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne

To konsultacja z psychologiem dziecięcym dotycząca rozwoju dziecka, jego możliwości, trudności, problematycznych zachowań oraz sposobu wspomagania jego prawidłowego rozwoju.

Dzięki takim spotkaniom rodzice będą potrafili lepiej zrozumieć potrzeby dziecka, wprowadzać zabawy i sytuacje w codziennym życiu, które stymulują rozwój dziecka.

Razem z psychologiem dopasują sposoby działania do dziecka. Taka konsultacja może też poprzedzać diagnozę psychologiczną czy pedagogiczną dziecka.

W sytuacji gdy rodzice chcieliby skonsultować się przede wszystkim w sprawach wychowawczych, w naszej ofercie są tzw. konsultacje wychowawcze ze specjalistą psychologiem z tego zakresu.

Konsultacje to wstępne spotkania, które pomogą Państwu z pomocą psychologa lub psychoterapeuty określić podstawowe trudności , oczekiwaną zmianę, oraz to w jakim zakresie jest ona możliwa. Specjalista pomoże wybrać  najlepszą formę pomocy dla określonego rodzaju trudności danej osoby. Wstępnie zdiagnozuje z czego może wynikać trudnośća, a jeśli będzie to konieczne pokieruje do innych specjalistów, aby dokonać kompleksowej diagnozy przyczyny problemów.

Porada psychologiczna to kilka do kilkunastu spotkań w czasie których specjalista pomoże omówić i zrozumieć aktualny problem oraz ustabilizować i rozwiązać aktualnie trudną sytuację. Ułatwia ona zrozumienie siebie i swojej sytuacji życiowej, a także zrozumieniu innych osób. Terapeuta da wsparcie w sytuacji kryzysowej, pomoże ustalić cele i kroki działania, uporządkować co jest w danym momencie najważniejsze. Pomoże przejść przez naturalne kryzysy rozwojowe lub inne trudne sytuacje życiowe.

Celem porady może być zidentyfikowanie problemu i wpólne poszukiwanie sposobów najlepszego jego rozwiązania. Specjalista doradzi co można dalej robić, aby zmieniać się w pożądanym kierunku.

Oprócz diagnozy problemu możliwe jest określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem, poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności, wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.

Wiele trudniejszych sytuacji w życiu można rozwiązać dzięki poradzie psychologicznej.

Młodzież przed 18 rokiem życia może korzystać z pomocy za pisemną zgodą rodzica / prawnego opiekuna.

W sytuacjach nagłych i trudnych proponujemy interwencję kryzysową – intensywną pomoc psychologiczną. Z pomocy psychologicznej warto skorzystać gdy:

  • Jest się zainteresowanym rozwojem, samopoznaniem, rozwijaniem twórczych możliwości, polepszeniem jakości swojego życia
  • Doświadcza się niepokój, lęk lub duży strach, przygnębienie, niskie poczucie wartości, depresję, silne napięcie, stres, obsesyjne myśli, niechęć do kontaktu z ludźmi, trudności z uczeniem się, brak motywacji do nauki
  • Przeżywa się konflikty i kryzysy
  • Powstają trudności w szkole, wśród innych osób
  • Przeżywa się kryzysy wartości, poczucie braku sensu życia
  • Odczuwa się różnorodne dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie (tzw. psychosomatyczne)
  • Występują kłopoty z jedzeniem, cierpiącym na anoreksję, bulimię i otyłość
  • Osoby poszukują wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych
  • Osoby doświadczyły przemocy fizycznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej