Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Doradztwo zawodowe dla młodzieży

Doradztwo zawodowe polega na badaniu potencjału zawodowego ucznia na podstawie wywiadu, kwestionariuszy oraz testów.

Rosnące wymagania rynku pracy zapewne już dawno uzmysłowiły nam wagę pierwszych decyzji edukacyjnych i zawodowych. Natomiast dla młodzieży perspektywa podjęcia zawodowych wyborów jest zwykle bardzo trudnym i stresującym doświadczeniem. Brak im, bowiem, wynikających z doświadczenia, narzędzi umożliwiających refleksję i świadome podjęcie decyzji. Konieczność dokonywania wyborów może rodzić u młodych ludzi szereg napięć. Napięcia te spowodowane są między innymi trudnością wyboru odpowiedniego kierunku kształcenia i momentu wejścia na ścieżkę kariery zawodowej.

Spotkanie diagnostyczne z doradcą pomoże w bardziej świadomym i komfortowym psychicznie podjęciu decyzji zawodowych.

Konsultacje z doradcą zawodowym pozwolą młodej osobie:

  • rozbudzić marzenia
  • zbudować motywację
  • odkryć swój potencjał
  • rozwinąć indywidualne zasoby
  • zweryfikować swoje lęki
  • trafnie wybrać kierunek dalszego kształcenia i zawód

Metody pracy obejmują:

  • wywiad, rozmowę doradczą
  • ćwiczenia z zakresu job-coachingu
  • kwestionariusze oraz testy z zakresu doradztwa zawodowego

Co zyskujesz?

Efektem spotkań z doradcą będzie stworzenie pisemnego raportu diagnozującego preferencje zawodowe, zainteresowania, cechy osobowości i wartości badanego młodego człowieka.