Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Psychoterapia grupowa

To grupowe zajęcia dla dzieci z psychologiem, psychoterapeutą.

Zasadniczym celem psychoterapii dzieci jest takie wspomaganie i korekta rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego dziecka aby mogło jak najpełniej wykorzystać swoje możliwości oraz jak najlepiej funkcjonować w społeczeństwie oraz jako indywidualny człowiek.

Najczęściej spotkania odbywają się raz w tygodniu o stałej porze. Indywidualna psychoterapia trwa 50 min., psychoterapia grupowa trwa ok. 75 – 90 min. Psychoterapia grupowa prowadzona jest w małych grupach, czasem może być prowadzona z 2-3 dziećmi.

Psychoterapia poprzedzona jest spotkaniami konsultacyjnymi, w trakcie których specjalista dokonuje wstępnej diagnozy a także układa wstępny plan terapeutyczny dla danego dziecka.

Metoda psychoterapii zależna jest od tego, który z psychologów, psychoterapeutów ją prowadzi, zgodnie ze swoją specjalizacją.

Najczęstsze problemy nad jakim pracuje psychoterapeuta dziecięcy:

  • Problemy społeczne: zaburzenia komunikacji, gorsze posługiwanie się mową, niechęć do mówienia, różnorodne formy mutyzmu. Problemy z separacją od rodziców, od domu.
  • Problemy emocjonalne: brak wiary w siebie, nadmierna nieśmiałość, niekontrolowane wyrażanie złości, wzmożone napięcie emocjonalne, obniżenie nastroju czy zwiększenie agresywności, niechęć do różnych sytuacji, reakcje emocjonalne pourazowe (na skutek zdarzeń traumatycznych), trudności z adaptowaniem się do nowych sytuacji i miejsc.
  • Problemy szkolne: Trudności z uczeniem się mimo posiadania wszystkich predyspozycji poznawczych.
  • Problemy z zachowaniami (behawioralne: brak uwagi, impulsywność, nadaktywność, opozycyjność, nieposłuszeństwo, agresywność, nadmierna nieśmiałość, tiki, moczenie się, zanieczyszczanie, trudności z zasypianiem bądź ze snem.
  • Problemy z odżywianiem (zaburzenia odżywiania).
  • Całościowe zaburzenia rozwojowe, w tym z trudnościami w: komunikowaniu się, w interakcjach społecznych, uczestniczeniu w zabawie ( w tym zaburzenia ze spektrum autyzmu).
  • Zachowania ryzykowne i problemowe: Eksperymentowanie ze środkami odurzającymi w tym lekami, tytoniem, alkoholem. Uzależnienie od komputera, Internetu, gier komputerowych, portali społecznościowych, komórki, telewizji

Wybrane problemy i objawy jakie występują u dziecka mogą być leczone w trakcie terapii rodzinnej, w której uczestniczy cała rodzina lub jej część. Czasem najlepszym sposobem leczenia problemów dziecka jest praca terapeutyczna z rodzicami, którzy jako najbliższe osoby dla dziecka, pod kierunkiem specjalisty są w staniej najlepiej pomóc swojemu dziecku.