Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Psychoterapia grupowa

Zapisy

Prowadzimy zapisy do grupy terapeutycznej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
Zajęcia w środę, godz. 17.30-18.45, w Zespole „Zacisze” na Targówku, ul. Pszczyńska 26/57.

Udział w grupie: 65 zł / spotkanie (75 min.),
Konsultacje wstępne: 65 zł. (50 min.)

Zgłoszenia przyjmujemy  przez formularz >> , pod numerami 518 452 047, 696 509 924 oraz mailowo zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Na czym polega psychoterapia grupowa?

To grupowe zajęcia dla młodzieży i z psychologiem, psychoterapeutą. Zasadniczym celem terapii jest wspomaganie i korekta rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego tak, aby jak najpełniej wykorzystać swoje możliwości. Najczęściej spotkania odbywają się raz w tygodniu o stałej porze. Psychoterapia grupowa trwa ok. 75 – 90 min., prowadzona jest w małych grupach, czasem może być prowadzona z 2-3 osobami, zależnie od doboru do grupy, potrzeb uczestników. Dobór do grup uwzględnia także wiek uczestników.

Psychoterapia poprzedzona jest spotkaniami konsultacyjnymi, w trakcie których specjalista dokonuje wstępnej diagnozy a także układa wstępny plan terapeutyczny dla danej osoby. Metoda psychoterapii zależna jest od tego, który z psychologów, psychoterapeutów ją prowadzi, zgodnie ze swoją specjalizacją.

Najczęstsze problemy nad jakim pracuje psycholog, psychoterapeuta to:

  • Problemy społeczne i emocjonalne: zaburzenia komunikacji, brak wiary w siebie, nadmierna nieśmiałość, niekontrolowane wyrażanie złości, wzmożone napięcie emocjonalne, obniżenie nastroju czy zwiększenie agresywności, trudności rówieśnicze, trudności z adaptowaniem się do nowych i miejsc i sytuacji i inne.
  • Problemy szkolne: trudności z uczeniem się mimo posiadania wszystkich predyspozycji poznawczych.
  • Całościowe zaburzenia rozwojowe, w tym z trudnościami w: komunikowaniu się, w interakcjach społecznych, uczestniczeniu w zabawie ( w tym zaburzenia ze spektrum autyzmu).
  • Zachowania ryzykowne i problemowe: eksperymentowanie ze środkami odurzającymi w tym lekami, tytoniem, alkoholem, środkami psychoaktywnymi itd.

Wybrane problemy i objawy jakie występują u dziecka mogą być leczone w trakcie terapii rodzinnej, w której uczestniczy cała rodzina lub jej część. Czasem najlepszym sposobem leczenia problemów dziecka jest praca terapeutyczna z rodzicami, którzy jako najbliższe osoby dla dziecka, pod kierunkiem specjalisty są w stanie najlepiej pomóc swojemu dziecku.