Wróć na stronę główną

Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży to forma uzyskania oczekiwanych zmian poprzez indywidualną pracę z psychoterapeutą. Najczęściej odbywa się jeden lub dwa razy w tygodniu, w stałych dniach i godzinach dopasowanych do możliwości zgłaszającej się osoby. Czas jednego spotkania wynosi 50 minut. Długość psychoterapii zależy od zgłaszanego problemu, w zależności od potrzeb pacjenta oraz zakładanych celów.

Prowadzimy również formy terapii krótkoterminowej – ok. półrocznej – nastawionej na osiągnięcie węższych celów.

W trakcie sesji budowana jest relacja terapeutyczna, która stwarza bezpieczne warunki umożliwiające poznawanie siebie. Efektem psychoterapii są zmiany podnoszące możliwości rozwojowe młodego człowieka, uzyskanie zmiany w sferach problemowych, zwiększenie satysfakcji i chęci do życia.

Psychoterapia indywidualna poprzedzona jest spotkaniem konsultacyjnym (ok. 3 wizyty), podczas którego terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami, ustala cele psychoterapii oraz zasady niezbędne do pracy terapeutycznej – m.in. częstotliwość spotkań, okres trwania psychoterapii, przerwy, sposób zakończenia, zasady finansowania – a osoba korzystająca może poznać terapeutę i przekonać się, czy jej odpowiada.

Istnieje cały szereg powodów, dla których młodzi ludzie zgłaszają się do psychoterapii:

Doświadcza się niepokoju, lęku lub dużego strachu, przygnębienia, niskiego poczucia wartości, depresji, silnego napięcia, stresu, uporczywych myśli, niechęci do kontaktu z ludźmi, trudności z uczeniem się, brak motywacji do nauki.
Nie mogą dogadać się z rodzicami.
Przeżywa się konflikty i kryzysy.
Powstają trudności w szkole, wśród innych osób.
Odczuwają wzmożony stres, nie mogą sobie z nim poradzić.
Przeżywają zmienne nastroje, emocje, nad którymi nie potrafią zapanować.
Przeżywa się kryzysy wartości, poczucie braku sensu życia.
Doświadczają uczucia pustki w relacjach z innymi.
Odczuwa się różnorodne dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie (tzw. psychosomatyczne).
Występują kłopoty z jedzeniem, cierpiącym na anoreksję, bulimię i otyłość.
Chcą lepiej poznać siebie.
Chcą lepiej radzić sobie w życiu, wykorzystywać w pełni swoje możliwości życiowe czy po prostu je odnaleźć.
Osoby poszukują wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.
Osoby doświadczyły przemocy fizycznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej.
Występowanie zachowań ryzykownych i problemowych.
Eksperymentowanie ze środkami odurzającymi w tym lekami, tytoniem, alkoholem.
Uzależnienie od komputera, Internetu, gier komputerowych, portali społecznościowych, komórki, telewizji
I inne.


Metoda psychoterapii zależna jest od tego, który z psychologów, psychoterapeutów ją prowadzi, zgodnie ze swoją specjalizacją.