Wróć na strone główną

Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Psychoterapia indywidualna

To forma uzyskania oczekiwanych zmian poprzez indywidualną pracę z psychoterapeutą. Najczęściej odbywa się jeden, dwa lub trzy razy w tygodniu, w stałych dniach i godzinach dopasowanych do możliwości zgłaszającej się osoby, czas jednego spotkania to 50 minut. Długość psychoterapii zależy od zgłaszanego problemu, najczęściej trwa ok. 1 – 3 lat, w zależności od potrzeb Pacjenta oraz zakładanych celów. Prowadzimy również formy terapii krótkoterminowej ok. pół rocznej nastawionej na osiągnięcie węższych celów.

W przypadku potrzeby terapii wspierającej lub formy interwencji kryzysowej, spotkania mogą być intensyfikowane w przeciągu np. 3 miesięcy.

W trakcie sesji terapeutycznych budowana jest relacja terapeutyczna, która stwarza bezpieczne warunki umożliwiające poznawanie siebie, badanie motywów zachowań, przyglądanie się schematom myślenia oraz wzorcom wchodzenia w relacje. Efektem psychoterapii są zmiany podnoszące komfort życia.

Psychoterapia indywidualna poprzedzona jest spotkaniem konsultacyjnym ok. 3 wizyty, podczas którego terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami, ustala cele psychoterapii oraz zasady niezbędne do pracy terapeutycznej m.in. częstotliwość spotkań, okres trwania psychoterapii, przerwy, sposób zakończenia, zasady finansowania a osoba korzystająca może poznać terapeutę i przekonać się czy dana osoba jej odpowiada.

Przykładowe powody kiedy osoby zgłaszają się do psychoterapii to:

 • zmagają się z trudnościami w sytuacjach życiowych
 • odczuwają różnego rodzaju obawy, przygnębienie, niezadowolenie
 • przeżywają stany depresyjne lub lękowe
 • odczuwają wzmożony stres, nie mogą sobie z nim poradzić
 • przeżywają zmienne nastroje
 • odczuwają brak satysfakcji życiowej
 • doświadczają uczucia pustki w relacjach z innymi osobami
 • mają problemy w relacjach rodzinnych czy z partnerem
 • chcą poznać przyczyny swoich problemów
 • przeżywają trudności w kontaktach z ludźmi
 • mają obniżone poczucie swojej wartości
 • chcą lepiej poznać siebie
 • chcą lepiej radzić sobie w życiu, zwiększyć jego komfort, wykorzystywać w pełni swoje możliwości życiowe czy po prostu je odnaleźć i wiele innych

Metoda psychoterapii zależna jest od tego, który z psychologów, psychoterapeutów ją prowadzi, zgodnie ze swoją specjalizacją.