Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Trening Kontroli Złości dla dzieci

Trwają zapisy na zajęcia z Treningu Kontroli Złości w roku szkolnym 2023/2024. Trening Kontroli Złości (TKZ) przeznaczony jest dla dzieci mających trudności z radzeniem sobie ze złością i akceptowalnym wyrażaniem emocji. To cykl dwunastu cotygodniowych spotkań.  Zajęcia odbywają się w dopasowanych wiekowo grupach.

Dla kogo: dzieci w wieku szkolnym.
Miejsce: 
Zespół „Zacisze”, ul. Pszczyńska 26/57

Koszt
Zajęcia: 65 zł / 75 min.
K
onsultacje kwalifikujące: 65 zł / 45 min.

Zapisy: https://psycholodzy-terapeuci.info/zapisy
Kontakt: tel.: 696-509-924, 518-452-047, e-mail: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Podczas Treningu Kontroli Złości dzieci dowiadują się się więcej o złości i innych emocjach, mają okazję poćwiczyć ich rozpoznawanie, adekwatne wyrażanie i mówienie o nich.

Uczestnicy dowiadują się jak rozpoznawać sygnały złości i co robić, kiedy się one pojawiają. Dodatkowo poznają techniki relaksacji i dowiedzą się, jak radzić sobie w trudnych dla siebie sytuacjach.

Zdobyta podczas spotkań wiedza oraz umiejętności wpłyną znacząco na poprawę funkcjonowania dziecka, jego relacji z otoczeniem oraz wykształcą w nim zdolność do prawidłowego rozpoznawania i rozumienia własnych trudnych emocji, jak również ich kontroli.

Zajęcia odbywają się w małej grupie, co pozwala przećwiczyć w bezpiecznej atmosferze poznawane na zajęciach umiejętności w różnych społecznych uwarunkowaniach oraz pozwala dzieciom zdobyć pozytywne doświadczenia w relacjach z innymi.