Wróć na strone główną

Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Treningi umiejętności społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych – TUS dla dzieci i młodzieży to zajęcia, które rozwijają relacje, emocje, koncentrację uwagi, umiejętności społeczne w szkole i w domu, umiejętności życiowe, podnoszą poczucie wartości, rozwijają odwagę, ćwiczą umiejętność dostosowywania się do zasad.

Dla kogo Trening Umiejętności Społecznych?

Trening Umiejętności Społecznych jest pomocny w kryzysach rówieśniczych, rodzinnych, w problemach z kontrolą emocji i zachowań u dziecka, trudnościach ze skupieniem uwagi, pamięcią, w sytuacji niskiego poczucia wartości u dziecka, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, a także w zaburzeniach psychosomatycznych i nerwicowych.

Zajęcia kierowane są do dzieci:

 • mających trudności w funkcjonowaniu w sferze społecznej, w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
 • nieśmiałych, wycofanych,
 • z trudnościami w sferze emocjonalnej,
 • mających trudność z przestrzeganiem zasad,
 • dzieci z Zespołem Aspergera, ADHD.

Na czym polega Trening Umiejętności Społecznych?

Terapia TUS to zajęcia w kilkuosobowych, dopasowanych wiekowo grupach. Zajęcia są  oparte na procesie, stałości i więzi.  Na zajęciach dzieci nabywają oraz rozwijają umiejętności społeczne i życiowe:

 • komunikacji – słuchania oraz wypowiadania się,
 • współpracy w grupie,
 • przełamywanie własnych oporów,
 • odmawiania, nie ulegania presji grupy,
 • rozpoznawania, rozumienia emocji,
 • wyrażania własnych potrzeb, emocji w sposób akceptowalny społecznie,
 • radzenia sobie z przeżywaniem złości i jej wyrażaniem,
 • konstruktywnego redukowania napięcia i stresu,
 • łączenia konsekwencji zachowania z określonym zachowaniem,
 • zauważania pozytywnych cech własnych i innych.

Nowe umiejętności ćwiczymy poprzez doświadczanie sytuacji społecznych w małej grupie dzieci, w bezpiecznych warunkach, pod opieką certyfikowanego trenera TUS.

Do wieku dzieci młodszych dopasowywany jest specjalny program z adekwatną metodyką pracy. Wykorzystujemy w tych grupach więcej form zabawowych, edukacyjno – rozwojowych oraz twórczości własnej.

Cele zajęć

Jednym z głównych celów zajęć jest zainspirowanie dzieci w taki sposób, by jak najlepiej potrafiły się rozwijać oraz nauczyły się aktywnie uczestniczyć w grupie rówieśniczej, a później społecznej. Trening Umiejętności Społecznych pozwala na przeżycie pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej. Zajęcia TUS mają na celu zwiększenie samodzielności, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz sprawczości. Wspomagają rozwijanie adekwatnych zachowań społecznych. Zajęcia wspierają rodziców w procesie wychowawczym.

Organizacja zajęć TUS w Zespołach Psychologiczno-Terapeutycznych

Treningi Umiejętności Społecznych w naszych ośrodkach odbywają się w grupie od 6 do 8 uczestników. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 75 min.  Grupy są prowadzone przez jednego lub dwóch trenerów (w zależności od ośrodka).

Dołączenie dziecka do grupy poprzedza konsultacja z Rodzicem i dzieckiem. Konsultacje są bezpłatne.

Cena: 75 zł za zajęcia (75 min).

Zapisy na zajęcia trwają przez cały rok.

Tus Białołęka >>
Tus Praga Północ  >>
Tus Targówek >>