Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Treningi umiejętności społecznych

TUS ma na celu poprawę funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej oraz zmianę zachowań niekorzystnych na akceptowalne w społeczeństwie.

Zajęcia są kierowane do dzieci, które chcą nauczyć się interpretacji emocji, prawidłowego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi oraz współpracy i interakcji w grupie. Skierowane są również do dzieci, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, Zespołem Aspergera, ADHD, agresywnych, nieśmiałych.

Podczas zajęć dzieci uczą się komunikacji rówieśniczej, wyrażania emocji i potrzeb. Uczestnicy zajęć pracują nad przestrzeganiem ustalonych zasad oraz umiejętności pracy w grupie. Zajęcia pozwalają na przeżycie pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej.

Poprzez takie zajęcia, buduje się u dziecka poczucie wartości, podnosi samoocenę oraz zwiększa panowanie nad trudnymi zachowaniami.

Trening umiejętności społecznych odbywa się w dwóch grupach wiekowych: dzieci 6-7 lat oraz 8-10 lat.

Grupa liczy 4-6 osób.

Przed rozpoczęciem zajęć przez dziecko przeprowadzona jest konsultacja z trenerem TUS.

Trening trwa 60 minut i odbywa się raz w tygodniu.

Przewiń do góry