Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Treningi umiejętności społecznych (TUS)

Trwają zapisy na zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych w roku szkolnym 2023/2024

Prowadzimy treningi TUS w wersji podstawowej lub z profilami tematycznymi, np.
– z Treningiem Kontroli Złości (TKZ)
– z elementami przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Dla kogo: Dzieci w wieku szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się w dopasowanych wiekowo grupach

Planowane rozpoczęcie zajęć: wrzesień 2023

Miejsce: Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne w Warszawie
– „Nowodwory”, ul. Nowodworska 35/51
– „Ząbkowska”, ul. Ząbkowska 39
– „Zacisze”, ul. Pszczyńska 26/57.

Koszt: zajęcia 65 zł / 75 min., konsultacje wstępne 65 zł / 45 min.

Zapisy:
przez formularz >>
– tel. 696-509-924, 518-452-047
– e-mail: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Organizacja zajęć TUS

Treningi Umiejętności Społecznych odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwają 75 min. Grupy liczą 6-7 uczestników. Zajęcia są prowadzone przez jednego lub dwóch trenerów (w zależności od ośrodka).

Przed rozpoczęciem zajęć przez dziecko przeprowadzane są konsultacje z trenerem TUS. Konsultacje obejmują 2 spotkania (z rodzicem i z dzieckiem).

Na czym polegają zajęcia TUS?

Terapia TUS to spotkania w kilkuosobowych, dopasowanych wiekowo grupach. Zajęcia są  oparte na procesie, stałości i więzi.  Na zajęciach dzieci nabywają oraz rozwijają umiejętności społeczne i życiowe:

  • komunikacji – słuchania oraz wypowiadania się,
  • współpracy w grupie,
  • przełamywanie własnych oporów,
  • odmawiania, nie ulegania presji grupy,
  • rozpoznawania, rozumienia emocji,
  • wyrażania własnych potrzeb, emocji w sposób akceptowalny społecznie,
  • radzenia sobie z przeżywaniem złości i jej wyrażaniem,
  • konstruktywnego redukowania napięcia i stresu,
  • łączenia konsekwencji zachowania z określonym zachowaniem,
  • zauważania pozytywnych cech własnych i innych.
Nowe umiejętności ćwiczymy poprzez doświadczanie sytuacji społecznych w małej grupie dzieci, w bezpiecznych warunkach, pod opieką certyfikowanego trenera TUS.
 
Jednym z głównych celów zajęć jest zainspirowanie dzieci w taki sposób, by jak najlepiej potrafiły się rozwijać oraz nauczyły się aktywnie uczestniczyć w grupie rówieśniczej, a później społecznej. Trening Umiejętności Społecznych pozwala na przeżycie pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej. Zajęcia TUS mają na celu zwiększenie samodzielności, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz sprawczości. Wspomagają rozwijanie adekwatnych zachowań społecznych. Zajęcia wspierają rodziców w procesie wychowawczym.