Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Wspomaganie dojrzałości szkolnej

Zajęcia poprzedzone diagnozą rozwoju psychomotorycznego, oparte są o indywidualny program dostosowany do dziecka. Mają pomóc dziecku w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, zgodnej z nową podstawą programową.

Między innymi wypracowywane są następujące umiejętności:

  • Wyrabiania samodzielności – chodzi nie tylko o kształtowanie umiejętności związanych z samoobsługą (ubieranie się, mycie, czesanie, dbałość o estetyczny wygląd zewnętrzny), lecz także o wdrażanie do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań.
  • Kształtowanie wytrwałości i systematyczności
  • Wzbogacanie wiedzy o świecie, doświadczeń życiowych dziecka, pobudzanie do działania, rozwijanie spostrzegawczości i myślenia.
  • Uczenie prawidłowej wymowy.
  • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
  • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej.
  • Nauka liczenia
  • Usprawnianie ręki dziecka.
  • Przyzwyczajanie dziecka do stałego rozkładu dnia.
  • Kształtowanie pozytywnej motywacji dziecka do nauki. I inne.

Zajęcia prowadzimy indywidualnie. Jest możliwość prowadzenia zajęć grupowych po uzbieraniu się grupy. Wtedy jest to Trening umiejętności społecznych. Zajęcia grupowe dla dzieci mających trudności w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Dzieci uczą się rozpoznawać swoje i cudze emocje i nawiązywać pozytywne relacje.