Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Ćwiek Magdalenia

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu socjoterapii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych, absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Ukończyła Szkołę Trenerów House of Skills. W trakcie szkolenia na mentora rezyliencji organizowanego przez Centrum Badań nad Rezyliencją (RiRes), jednostkę badawczą Wydziału Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Autorka scenariuszy zajęć z zakresu bezpieczeństwa w Internecie oraz materiałów edukacyjnych dla dzieci. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu grup socjoterapeutycznych oraz w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi marginalizacją społeczną. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z przyjaznej komunikacji dla dzieci i młodzieży.