Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Damięcka Monika

Pedagog, ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie
, studia dzienne. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspierania ich rodzin” na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku „Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera” w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Szkole Podstawowej oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Ukończyła wiele kursów, m. in.:

– I stopień integracji sensorycznej – cykl wykładów i ćwiczeń z zakresu neurofizjologicznych podstaw integracji sensorycznej;

– kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji;

– warsztaty w zakresie wykorzystania ELEMENTÓW METODY WERBO – TONALNEJ
w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej (cz. 1);

– kurs „Metoda Warnkego. Trening słuchowy, wzrokowy i prawidłowej pisowni”;

– kurs doskonalący „Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia i jej zastosowanie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej”;

– szkolenie „Metoda Strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP. Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu”;

– uczestnictwo w warsztatach „Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania”;

– uczestnictwo w warsztatach „Ile? Który? Ćwiczenie podstawowych umiejętności matematycznych przez działanie”;

– ukończony kurs „Diagnoza i terapia ręki” – I i II stopień;

-ukończony kurs „Move to learn”.