Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Gawałko Małgorzata

W roku 2002 ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Badań Edukacyjnych w zakresie terapii pedagogicznej.

Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Posiada doświadczenie w pracy od 1999 roku, w zespole prowadzi zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, takimi, jak: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia, zaburzenia koncentracji uwagi i inne.

Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie Zarządzania środkami Unii Europejskiej oraz kursy w dziedzinie zarządzania projektami Unii Europejskiej i zasobami ludzkimi. „Szkoła menedżerów EFS”, „Eurolider”.