Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Kondraciuk Barbara

Trenerka – 10 lat doświadczenia na Sali szkoleniowej

Doradca zawodowy – 8 lat doświadczenia

Job-coach – rok pracuję technikami coachingowymi

Ukończona uczelnia, wydziały, rok ukończenia

 • 2018 – trwa Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej
 • 2014 – 2016 Job-Coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej
 • 2007 – 2008 Doradztwo Zawodowe, Wszechnica Polska, Szkoła Wyższa TWP
 • 1996 – 2001 Akademia Pedagogiki Specjalnej, Kierunek: Pedagogika Specjalna

Szkolenia

 • 2016 – 2017 Szkoła Coachów I Stopnia, Grupa TROP
 • 2013 – 2014 Szkoła Pracy Warsztatowej w oparciu o proces grupowy. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych – STOP

Doświadczenie zawodowe

 • 2015 – trwa: Stowarzyszenie dla Rodzin: doradczyni zawodowa, job -coach
 • Praca indywidualna i grupowa z uczniami gimnazjum i liceum
 • Tworzenie diagnoz edukacyjno-zawodowych, określanie potrzeb edukacyjnych i preferencji
 • zawodowych, preferencji w zakresie norm, wartości, ocena psychofizycznych możliwości klienta
 • Praca z wykorzystaniem narzędzi coachingowych i z doradztwa zawodowego
 • 2010 – trwa: Prace zlecone – trenerka

Przykładowe warsztaty:

 • Cykl spotkań „Formy wsparcia osób niesprawnych i ich rodzin”
 • „Dofinansowania do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością”
 • „Mój cel, moja droga zawodowa, moja wizja przyszłości” warsztat coachingowy dla kobiet
 • 2006 – 2014 Fundacja Aktywizacja (d. Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo)
 • 2012 – 2014 doradczyni zawodowa                                                    
 • Diagnoza preferencji zawodowych, przygotowanie klientów do procesu rekrutacyjnego
 • Udzielanie klientom informacji o: rynku pracy, metodach poszukiwania pracy, zasadach ustalania celów i tworzeniu efektywnych planów działania     
 • 2008 – 2013 doradczyni ds. aktywizacji zawodowej
 • Udzielanie informacji o ofercie pomocowej instytucji udzielających wsparcia osobom niepełnosprawnym, o przysługujących osobom niepełnosprawnym ulgach, prawach, przywilejach
 • Diagnoza potrzeb klienta (z obszaru edukacji, doradztwa i zw. z poszukiwaniem pracy), dobór odpowiednich form wsparcia – kursów, doradztwa, ofert pracy wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów życiowych
 • 2006 – 2014 trenerka
 • Prowadzenie warsztatów z zakresu autoprezentacji oraz przygotowujących osoby poszukujące pracy do procesu rekrutacji
 • 2006 – 2008: specjalistka ds. rekrutacji i współpracy z pracodawcami