Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Kosińska Małgorzata

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz

  • Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego  organizowanej przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej “Intra”,
  • Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi  – Menedżer Zasobów Ludzkich
  • Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR (szkolenie I i II stopnia).

Odbyła szkolenie w ramach czteroletniego kursu psychoterapii systemowej w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Ośrodku Terapii Systemowej w Krakowie przygotowującym do pracy z parami i rodzinami. Obecnie w trakcie przygotowań do certyfikacji PTP. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała:

– w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w ramach ogólnopolskiego telefonu wsparcia emocjonalnego,
– Ośrodku Wsparcia Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa “Nasz Dom”
– Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji
– w trakcie stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic i Zaburzeń Odżywiania dla dorosłych.
– biorąc udział przy realizacji projektów unijnych jako trener warsztatowy w dziedzinie planowania kariery, zarządzania czasem oraz umiejętności interpersonalnych

Ukończyła szkolenia:

– „Osobowość borderline – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne” przez Centrum Kompetencji
– Dwie części Seminarium „ ABC pomocy psychoterapeutycznej” organizowane przez Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy KONTRAKT
– Diagnostyka seksuologiczna dla psychologów w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii prowadzonego przez Prof. dr hab. med. Zbigniewa Lew-Starowicza i dr n. med. Wojciecha Bika
– Szkolenie I stopnia w teorii i praktyce Racjonalnej Terapii Zachowania
– Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej
– „Usłysz niemy krzyk – jak pomóc krzywdzonemu dziecku” w Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei