Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Lewkowicz Monika

Ukończyła Uniwersytet Warszawski – Studia Podyplomowe – Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się. Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Pedagogiki i Psychologii – magister pedagogiki Wszechnica Mazurska w Olecku – Wydział Pedagogiczny – licencjat pedagogiki pracy Oraz inne szkolenia i kursy

 • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – „Aktywizujące metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej”.
 • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – „Edukacja przedmiotowa w edukacji wczesnoszkolnej”.
 • Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych – „Specjalne Potrzeby Edukacyjne” – propozycje MEN dotyczące zmian w edukacji uczniów z 17.11.2010r.
 • Inwes – tor „Nauczanie na odległość”.
 • Centrum Kompetencji FORUM – „Interwencja pedagoga i nauczycieli w szkolnych sytuacjach kryzysowych w udziałem uczniów”.
 • Polskie Centrum Mediacji – szkolenie mediatorów – Dyplom nr 76/2003
 • Polskie Centrum Mediacji – „Mediacja w prawie karnym”
 • Poradnia EDUKACJA- „Choreoterapia – terapia tańcem”
 • Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów w Warszawie – „Kinezjologia Edukacyjna BRAIN GYM, Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison”
 • Poradnia EDUKACJA – „Kinezjologia Edukacyjna – Gimnastyka Mózgu Paula Dennisona” (kurs I i II stopnia)
 • Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji – Problemy fonetyki i fonologii polskiej pt. „Piszemy ząb, mówimy zomp, czyli między fonetyką a ortografią”
 • Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Poradnia EDUKACJA – Wykorzystanie muzyki w pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami w uczeniu się oraz praca ze słuchaczami szkół muzycznych z dysleksją rozwojową”
 • Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Szkoła Podstawowa Nr 223 w Warszawie – „Dziecko z dysleksją rozwojową w szkole”
 • Poradnia EDUKACJA – „Arteterapia przez sztuki plastyczne”

Prowadzi szkolenia z terapii pedagogicznej, diagnozy pedagogicznej, diagnozy indywidualnej, tworzenie indywidualnego programu pracy z dzieckiem ze  specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Prowadziła szkolenia szkolenia z TUNSS i TPR na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych.

Systematycznie uczestniczyła i uczestniczy w superwizji zespołu, miedzy innymi u Krystyny Grzywińskiej, Hanny Karpińskiej, Teresy Worobiej

Zdobyła doświadczenie zawodowe w Stowarzyszeniu dla Rodzin od 2006 roku.