Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Orzeł Małgorzata

Psycholog, w zawodzie pracuje od 1999 roku. Prowadzi: diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży, konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla dzieci i rodziców, psychoterapię dorosłych. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Psychologii, ze specjalizacją Psychologia sądowa.

Szkolenia kwalifikacyjne:

 • Wideotrening Komunikacji, trener metody, nr Certyfikatu VIT – 155,
 • Studium Psychologicznej Pomocy Rodzinie, kurs kwalifikacyjny (prowadzony przez A. Naporowską).
 • Szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” z zakresu analizy grupowej, przygotowujące do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób dorosłych, gdzie otrzymała rekomendację Instytutu do pracy psychoterapeutycznej.

Inne przykładowe szkolenia przygotowujące do pracy:

 • Ukończyła własną psychoanalizę szkoleniową.
 • Posiada stopień nauczyciela mianowanego.
 • Warsztat metodyczny w zakresie pracy z dzieckiem inteligentnym słabo uczącym się,
 • Trening Zastępowania Agresji,
 • Rozpoznanie, diagnoza i leczenie nadpobudliwości psychoruchowe u dzieci,
 • Formy i metody pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się ortografii,
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej,
 • Zastosowanie metod Wideotreningu Komunikacji i Weroniki Sherborne w pracy z rodzinami zastępczymi,
 • Oblicza i paradoksy dysleksji – jak podać rękę dziecku ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • Praca z uczniem trudnym,
 • oraz szkolenia z zakresu systemowego ujęcia rodziny: Metody badań struktury rodziny i stylów wychowawczych rodziny pochodzenia i rodziny własnej.

Swoją pracę aktualnie superwizuje i konsultuje u: Aliny Naporowskiej, Joanny Jabłońskiej (Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”), dr. Jerzego Pawlika (Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”).

Uzyskała doświadczenie zawodowe między innymi w: Państwowej Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi na stanowisku psycholog szkolny, Gimnazjum, organizacjach pozarządowych w tym Stowarzyszeniu dla Rodzin, własnym gabinecie psychologicznym.