Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Wardach Kamil

Psycholog dzieci i młodzieży

Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończył studia podyplomowe z doradztwa zawodowe i jobcoachingu. 

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami. Współpracował z Fundacją Synapsis, Poradnią dla Osób z Autyzmem Dziecięcym i Poradnią Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Ukończył liczne szkolenia zawodowe z zakresu metod pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju, diagnozy funkcjonalnej, Treningu Umiejętności Społecznych, metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej. 

Zajmuje się grupową i indywidualną terapią osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych oparte na relacji i elementach technik poznawczo-behawioralnych, a także udziela konsultacji rodzicielskich. Zajmuje się analizą funkcjonalną zachowań niepożądanych oraz wdrażaniem interwencji w środowisku klienta. W pracy z młodzieżą wykorzystuje metodę Racjonalnej Terapii Zachowania. Obecnie jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu terapeuty behawioralnego.