Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Gardocka Zuzanna

Psycholożka, absolwentka Uniwersytetu SWPS od roku 2023, kierunek psychologia „Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca”, promotor prof. Doktor Habilitowany Anna Maria Zalewska.

W ramach poszerzania swoich zainteresowań ukończyła kurs „Kreatywność w zawodzie psychologa” prowadzony przez prof. Jakuba Goreckiego, kurs „Uważność, jako trening meta poznawczy z komponentem rozwijania akceptacji, empatii i współczucia” prowadzony przez prof.  Jakuba Babij

Pracuje głównie z młodzieżą, prowadzi warsztaty: „Jak radzić sobie ze stresem?” oraz udziela wsparcia psychologicznego w formule indywidualnej.

Interesuje się sytuacją osób z niepełnosprawnościami w Polsce, brała udział w wielu projektach poprawiających dostępność w infrastrukturze oraz podnoszących świadomość społeczną w tym zakresie.