Lewkowicz Monika

Ukończyła Uniwersytet Warszawski - Studia Podyplomowe - Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się. Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Pedagogiki i Psychologii - magister pedagogiki Wszechnica Mazurska w Olecku - Wydział Pedagogiczny – licencjat pedagogiki pracy Oraz inne szkolenia i kursy

 • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – „Aktywizujące metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej”.
 • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – „Edukacja przedmiotowa w edukacji wczesnoszkolnej”.
 • Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych – „Specjalne Potrzeby Edukacyjne” – propozycje MEN dotyczące zmian w edukacji uczniów z 17.11.2010r.
 • Inwes – tor „Nauczanie na odległość”.
 • Centrum Kompetencji FORUM – „Interwencja pedagoga i nauczycieli w szkolnych sytuacjach kryzysowych w udziałem uczniów”.
 • Polskie Centrum Mediacji – szkolenie mediatorów – Dyplom nr 76/2003
 • Polskie Centrum Mediacji – „Mediacja w prawie karnym”
 • Poradnia EDUKACJA- „Choreoterapia – terapia tańcem”
 • Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów w Warszawie - „Kinezjologia Edukacyjna BRAIN GYM, Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison”
 • Poradnia EDUKACJA – „Kinezjologia Edukacyjna – Gimnastyka Mózgu Paula Dennisona” (kurs I i II stopnia)
 • Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji – Problemy fonetyki i fonologii polskiej pt. „Piszemy ząb, mówimy zomp, czyli między fonetyką a ortografią”
 • Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Poradnia EDUKACJA – Wykorzystanie muzyki w pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami w uczeniu się oraz praca ze słuchaczami szkół muzycznych z dysleksją rozwojową”
 • Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Szkoła Podstawowa Nr 223 w Warszawie – „Dziecko z dysleksją rozwojową w szkole”
 • Poradnia EDUKACJA – „Arteterapia przez sztuki plastyczne”

 

 

 

Lokalizacja i kontakt

 

  Białołęka Praga-Północ  
  Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nowodwory”
ul. Nowodworska 35 m 51; Tel.: (22) 290-53-90, kom.: 696 509 924
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Ząbkowska”
ul. Ząbkowska 39 m 1,2; Tel./fax: (22) 619-42-67
 
  Targówek Targówek  
  Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Zacisze”
ul. Pszczyńska 26 m 57; Tel.: (22) 253-49-47, kom.: 518 452 047
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nefrytowa”
ul. Nefrytowa 12; Tel.: (22) 679 14 93
 
 

Kontakt e-mail:
Zapisy: 
zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

 

Fanpage Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnocMapa Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnoc

 

Informujemy, że płatności za usługi przyjmujemy wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119

 

 

 

 

Na skróty

 

 

 

Oferta:

Kadra:

 
 

Psycholodzy:

 

Logopedzi, neurologopedzi:

Kiersikowska Milena

 

 

© Psycholodzy-terapeuci.info Ta storna używa plików Cooki. Polityka prywatności