Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Pedagodzy, logopedzi, Doradcy zawodowi

Pedagodzy, logopedzi, Doradcy zawodowi

Szczepanek Katarzyna

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem oraz studia podyplomowe w zakresie coachingu na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego z elementami coachingu, zdobywała w: Centrum Integracji Społecznej, działającym w ramach Fundacji Otwarte Serce, Fundacji Idealna Gmina, Stowarzyszeniu dla Rodzin. Prowadziła:

Czytaj więcej...

Damięcka Monika

Pedagog, ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejw Warszawie, studia dzienne. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspierania ich rodzin” na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku „Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem

Czytaj więcej...

Gawałko Małgorzata

W roku 2002 ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Badań Edukacyjnych w zakresie terapii pedagogicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Posiada doświadczenie w pracy od 1999 roku, w zespole prowadzi zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, takimi, jak: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia, zaburzenia koncentracji uwagi i inne. Ukończyła

Czytaj więcej...

Nestorowicz Anna

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem, psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany pracujący z uczniami na wszystkich etapach edukacyjnych; trener warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Czytaj więcej...

Kondraciuk Barbara

Trenerka – 10 lat doświadczenia na Sali szkoleniowej Doradca zawodowy – 8 lat doświadczenia Job-coach – rok pracuję technikami coachingowymi Ukończona uczelnia, wydziały, rok ukończenia 2018 – trwa Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej 2014 – 2016 Job-Coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej 2007

Czytaj więcej...

Kiełbowicz Sylwia

Pedagog  z doświadczeniem w pracy zawodowej od 2006 roku. Ukończyła  Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Na  kierunku:  pedagogika ogólna –  specjalizacja – pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna z uprawnieniami do nauczania przedszkolnego Studia Podyplomowe  na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku   Doradztwo Zawodowe z

Czytaj więcej...

Kiersikowska Milena

Psycholog, logopeda dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Podyplomowego Studium Logopedycznego UKSW. Posiada dwuletnie przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych. Zajmuje się terapią logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu) oraz dysharmoniami rozwojowymi. Prowadzi zajęcia

Czytaj więcej...