Krawczak Iwona

Psycholog, diagnosta, interwent kryzysowy. Absolwentka Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Ukończyła Studia Podyplomowe:„Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej” SWPS atestowane przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, „Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej”,„Psychodietetyka”, „Psychoonkologia”. Posiada specjalizacje z „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz ”Doradztwo zawodowe”.

Obecnie w trakcie 4 letniego szkolenia z zakresu psychoterapii  w podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu BSFT. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Drabina, Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS, Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Od 2013 roku w Zespole Nowodwory pracuje z dziećmi, dorosłymi ,młodzieżą, parami. 

Zajmuję się terapią, poradnictwem psychologicznym, interwencją kryzysową, diagnozą psychologiczną, konsultacjami. Z dziećmi i młodzieżą pracuje między innymi :nad emocjami, nadmierną nieśmiałością, poczuciem własnej wartości, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi, zachowaniami autodestrukcyjnymi, problemami w relacji z rówieśnikami.
Pomaga też osobom, które na skutek różnych uwarunkowań znalazły się w trudnej sytuacji kryzysu, które doświadczają problemów życiowych np. problemów w związku, rozwodem, stratami, kryzysami zdrowia fizycznego, żałobą.

Pracuje też z pacjentem i ich rodzinami w tak szczególnej sytuacji jaką jest choroba nowotworowa. Udziela pomocy z zakresu zdrowego odżywiania, kształtowania zachowań prozdrowotnych oraz wszelkiego rodzaju zaburzeń odżywiania.
Pomaga osobom cierpiącym na zaburzenia związane ze stresem, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe oraz osobom po przebytych urazach emocjonalnych.

Pracuje z osobami, które doświadczyły traumy, doświadczają /doświadczyły przemocy.
Pracując z parami uczy poprawnej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania problemów, pomaga w przezwyciężeniu istotnych konfliktów i sytuacji kryzysowych oraz osiągnięciu harmonii wraz z zrozumieniem, zaspokojeniem obustronnych potrzeb.
Ponadto pomaga osobom, które mają problemy w związkach, trudności  w relacjach z innymi ludźmi, w komunikacji w systemie rodzinnym, chcącym lepiej radzić sobie w nawiązywaniu, utrzymaniu relacji w z innymi. 

W ramach psychoedukacji pomaga w zdobyciu podstawowych umiejętności psychologicznych związanych z komunikacją interpersonalną, radzeniem sobie ze stresem, asertywnością.

Ukończyła kursy i szkolenia z tematyki:

 • „Terapia pacjentów z zaburzeniami jedzenia; anoreksja, bulimia”
 • „Psychologia jedzenia i odżywiania”
 • „Dorosły pacjent otyły lub z nadwagą”
 • „Psychologia kryzysu”
 • „Interwencja kryzysowa w konfliktach rodzinnych”
 • „Interwencja i pomoc psychologiczna dla osób uwikłanych w przemoc domową”
 • „Interwencja kryzysowa w przypadkach przemocy seksualnej”
 • „Interwencja kryzysowa w radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym”
 • „Interwencja wobec osób uzależnionych od alkoholu” „
 • „Aspekty psychologiczne choroby nowotworowej-dorośli, nastolatki, dzieci na wszystkich etapach leczenia”
 • „Rodzina, bliscy-  chorego na wszystkich etapach leczenia”
 • „Żałoba”
 • „Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze śmiercią”
 • „Diagnoza zaburzeń osobowości”
 • „Skala Inteligencji D. Wechslera dla dorosłych. Stosowanie i interpretacja wyników”
 • „Zastosowanie metod Rorschacha w psychologicznej diagnozie klinicznej”
 • „MMPI jako narzędzie diagnozy psychologicznej”
 • „Standardowe techniki diagnostyczne w praktyce klinicznej”
 • „Praktyczne diagnozowanie zaburzeń rodziny”
 • „Osobowość i zdrowie psychiczne”
 • „Prowadzenie i formułowanie psychologicznej diagnozy klinicznej”
 • „Asertywność a potrzeba godności”
 • „ADHD- jak skutecznie radzić sobie w pracy z dziećmi” 
 • „Metody opanowania stresu” 
 • „Przemoc w szkole-rozwiązania systemowe” 
 • „Reklama i Public Relations” 
 • „Jak pomagać ludziom radzić sobie ze stresem” 

 

 

Lokalizacja i kontakt

 

  Białołęka Praga-Północ  
  Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nowodwory”
ul. Nowodworska 35 m 51; Tel.: (22) 290-53-90, kom.: 696 509 924
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Ząbkowska”
ul. Ząbkowska 39 m 1,2; Tel./fax: (22) 619-42-67
 
  Targówek Targówek  
  Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Zacisze”
ul. Pszczyńska 26 m 57; Tel.: (22) 253-49-47, kom.: 518 452 047
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nefrytowa”
ul. Nefrytowa 12; Tel.: (22) 679 14 93
 
 

Kontakt e-mail:
Zapisy: 
zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

 

Fanpage Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnocMapa Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnoc

 

Informujemy, że płatności za usługi przyjmujemy wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119

 

 

 

 

Na skróty

 

 

 

Oferta:

Kadra:

 
 

Psycholodzy:

 

Logopedzi, neurologopedzi:

Kiersikowska Milena

 

 

© Psycholodzy-terapeuci.info Ta storna używa plików Cooki. Polityka prywatności