Szymczak Anna

Psycholog z doświadczeniem w pracy zawodowej od 1992 roku.Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, ze specjalizacją „Stosowana psychologia kliniczna człowieka dorosłego” (promotor prof. L. Grzesiuk). 

 • Szkolenie - Systemowa Terapia Rodzin (prowadzone przez A. Siewierską, B. Tryjarską) przygotowujące do prowadzenia psychoterapii rodzinnej oraz par.
 • Studium Psychologicznej Pomocy Rodzinie,  kurs  kwalifikacyjny (prowadzony przez A. Naporowską).
 • Szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” z zakresu analizy grupowej, przygotowujące do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób dorosłych, gdzie otrzymała rekomendację Instytutu do pracy terapeutycznej.
 • Szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – II stopień.

Ukończyła różnorodne szkolenia z zakresu psychoterapii, terapii, pomocy psychologicznej np: Studium Interwencji Kryzysowej oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy, „Positive Psychotherapy, Psychosomatic Medicine and Transculttural Psychiatry”. Warsztaty terapii twórczej.  „Craniosacral Therapy”. „NLP Practitioner”. Interwencja kryzysowa. Praca z osobami z problemami uzależnień oraz współuzależnionymi. Prowadzenia zajęć profilaktyczno – edukacyjnych, socjoterapeutycznych.

Studium profilaktyki (OPTA).

Posiada uprawnienia i przygotowanie do prowadzenia:

 • Warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
 • Diagnozy psychologicznej w tym z zakresu problemów emocjonalnych, zaburzeń zachowania, zagrożenia uzależnieniami, przemocą. Mediacji i negocjacji. Treningu Zastepowania Agresji.

Systematycznie uczestniczyła i uczestniczy w superwizji pracy psychoterapeutycznej między innymi u dr. Jerzego Pawlika (Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”), Barbary Smolińskiej (Laboratorium Psychoedukacji), Aliny Naporowskiej, Krystyny Grzywińskiej, Moniki Jakubowskiej.

 • Ukończyła własną psychoanalizę szkoleniową, długoterminową.
 • Otrzymała stopień nauczyciela dyplomowanego.
 • Jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego w jednej z Dzielnic w Warszawie.
 • Posiada uprawnienia zarządzania oświatą, kierownika placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, kwalifikacje zarządzania projektami.
 • Ukończyła szkolenia z zakresu budowania i ewaluacji programów profilaktycznych.
 • Pełni funkcję Dyrektora Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (dla dzieci młodzieży, dorosłych, rodzin) Stowarzyszenia dla Rodzin.
 • Jest autorem wielu programów z zakresu psychologicznej, specjalistycznej pomocy: rodzinie, dzieciom, młodzieży, dorosłym; dotyczących szeroko pojętej profilaktyki i edukacji w środowisku lokalnym, w ujęciu systemowym; programu niepublicznej placówki specjalistycznej – socjoterapeutycznej; programu poradni rodzinnej.
 • Odbyła staże zawodowe między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej, Akademickim Ośrodku Psychoterapii.
 • Zdobyła doświadczenie zawodowe, w tym w prowadzeniu psychoterapii,  między innymi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,  Poradni Rodzinnej, Niepublicznej Specjalistycznej (socjoterapeutycznej) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej, Gabinecie psychoterapeutycznym.

 

 

Lokalizacja i kontakt

 

  Białołęka Praga-Północ  
  Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nowodwory”
ul. Nowodworska 35 m 51; Tel.: (22) 290-53-90, kom.: 696 509 924
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Ząbkowska”
ul. Ząbkowska 39 m 1,2; Tel./fax: (22) 619-42-67
 
  Targówek Targówek  
  Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Zacisze”
ul. Pszczyńska 26 m 57; Tel.: (22) 253-49-47, kom.: 518 452 047
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nefrytowa”
ul. Nefrytowa 12; Tel.: (22) 679 14 93
 
 

Kontakt e-mail:
Zapisy: 
zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

 

Fanpage Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnocMapa Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnoc

 

Informujemy, że płatności za usługi przyjmujemy wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe:
Stowarzyszenie dla Rodzin
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2
56 1020 1013 0000 0802 0101 3119

 

 

 

 

Na skróty

 

 

 

Oferta:

Kadra:

 
 

Psycholodzy:

 

Logopedzi, neurologopedzi:

Kiersikowska Milena

 

 

© Psycholodzy-terapeuci.info Ta storna używa plików Cooki. Polityka prywatności