Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Poradnictwo wychowawcze

To spotkania indywidualne rodziców z psychologiem specjalizującym się w edukacji wychowawczej rodziców, mające na celu znalezienie i nauczenie się nowych sposobów wychowawczych oraz dopasowanie ich do potrzeb konkretnego dziecka.

Specjalista pracuje z rodzicami nad rozpoznaniem sytuacji trudnych wychowawczo, zrozumieniem z czego one wynikają, jak mogą ich rodzice uniknąć, jak inaczej się zachować, żeby uzyskać dobry efekt wychowawczy, czego nie robić, żeby nie wzmacniać niewłaściwych zachowań dziecka.

Przykładowe tematy jakie są podejmowane:

 • Ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci – czyli jak wzmocnić w dziecku jego naturalne możliwości i zdolności.
 • Wprowadzenie umiejętności słuchania dzieci, gdy one zgłaszają się do rodziców z problemem – czyli jak dobrze słuchać dzieci i być na nie uważnym.
 • Nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, nazywanie ich – czyli jak budować naszą relację z nimi, głębszą i bliższą.
 • Nabywanie umiejętności motywowania dzieci do aktywności i współpracy z rodzicami – czyli co zrobić, aby dzieci słuchały się rodziców.
 • Zapoznanie rodziców z podstawową wiedzą na temat stosowania konsekwencji i nagród; rola „ram” zachowania dzieci – czyli jak stawiać granice i nie dać sobie wejść na głowę.
 • Jak organizować czas wolny dzieciom (znaczenie urozmaicenia aktywności), jak się z nimi bawić w różnym wieku.
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia bez zwycięzców i pokonanych.
 • Zapoznanie rodziców ze specyficznymi potrzebami i zachowaniami dzieci w określonych fazach rozwojowych, jak dopasowywać metody wychowawcze, wymagania – do wieku i możliwości dziecka.
 • Relacje między rodzeństwem, jak sobie radzić z rywalizacją; jak pomóc budować więź między rodzeństwem, aby byli oni dla siebie źródłem oparcia w przyszłości; nauczenie się sposobów pomocy dzieciom, wyeliminowania agresji, wzajemnej niechęci, rywalizacji, manipulacji.
 • Wzmacnianie samodzielności i zaradności dziecka.
 • Jak skutecznie chwalić dzieci.
 • Nabycie umiejętności wychowawczych związanych z budowaniem relacji z dzieckiem od pierwszych dni jego życia przez „młodych rodziców”.