Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Trening kontroli złości – warsztaty dla rodziców

Jednodniowe warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci tj. nagłe wybuchy złości oraz ich agresywne zachowania.

Termin: Sobota, 30 września 2023, godz. 9.00-15.00
Miejsce: Zespół Psychologiczno-Terapeutyczny „Zacisze”, ul. Pszczyńska 26/57 
Cena: 180 zł / 1 osoba

Zapisy: przez formularz kontaktowy
Kontakt: tel.: 696-509-924, 518-452-047, e-mail: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

CELE WARSZTATU
– lepsze radzenie sobie ze złością dziecka,
– lepsze radzenie sobie z agresywnymi zachowaniami u dziecka,
– poprawa relacji z dzieckiem.

DLA KOGO?
Rodzice, którzy chcą pogłębiać swoje kompetencje, budować lepszą relację z dzieckiem, rozumieć jego zachowania. 
To warsztat dedykowany również dla rodziców, którym często brakuje strategii poradzenia sobie z agresywnym zachowaniem dziecka w domu, rozładowywania napięć jakich często sami doświadczają w pracy z własnym dzieckiem i szukania nowych sposobów na budowanie relacji rodzinnych opartych na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i współpracy: rodzic-rodzic, rodzic-dziecko.