Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD

Warsztaty prowadzone są zgodnie z metodyką opracowaną przez zespół pod kierownictwem prof. T. Wolańczyka. W ramach warsztatów rodzice dowiedzą się:

  • z jakimi trudnościami spotykają się wasze dzieci w domu, szkole, wśród rówieśników i jak sobie z nimi radzić
  • jak wyrażać swoje prośby, żeby zostały spełnione
  • jak rozmawiać z dzieckiem żeby nas słuchało
  • jak ustalać zasady w domu i je respektować
  • jak radzić sobie z zachowaniem agresywnym i/ lub wybuchami agresywnymi
  • jak chwalić swoje dzieci
  • jak rozmawiać z nauczycielem, żeby wspierał nasze dziecko

Warsztaty obejmują cykl 12 spotkań po 2 godziny.

Ukończenie warsztatów daje możliwość skorzystania z refundacji leków stosowanych w farmakoterapii zespołu ADHD.