Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

Realizujemy cyklicznie warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Edycje organizowane są w tygodniu oraz w weekendy, stacjonarnie w Warszawie. Warsztaty obejmują 24 godziny  realizowane są w cyklach: 4 spotkania po 6 godzin lub 8 spotkań po 3 godziny. 

Koszt:  560 zł / os., pary: 500 zł / os. 

Najbliższa edycja:

Wrzesień 2024

Zapisy

– przez formularz kontaktowy
– telefonicznie pod numerami 696 509 924, 518 452 047
– mailowo: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Program warsztatów

1. Zasady komunikacji interpersonalnej; komunikat typu JA; bariery w komunikacji.
2. Sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów.
3. Problemy wieku dorastania. Praktyczne wskazówki dla rodziców na temat postępowania z dorastającymi dziećmi.
4. Sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi oraz emocjami dziecka.
5. Metody zachęcania dziecka do współpracy.
6. Skuteczność i wpływ kar na zachowanie dziecka.
7. Umiejętność chwalenia dziecka.
8. Sposoby zachęcania dziecka do samodzielności.
9. Odkrywanie ról, w które wciela się dziecko i uwalnianie z nich.

Wystawiamy zaświadczenie po ukończeniu warsztatów.

Więcej informacji o warsztatach

W prowadzonych warsztatach dla rodziców wykorzystujemy programy warsztatów umiejętności wychowawczych zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji, a także autorskie programy, wypracowane w czasie dotychczasowych zajęć, dopasowane do potrzeb rodziców.

Zajęcia grupowe prowadzone są metodą warsztatową, z wykorzystaniem elementów wsparcia, odnoszą się do konkretnych sytuacji z życia, pomagają nauczyć się nowego sposobu reagowania na sytuacje z dziećmi. Opierają się na technikach trenerskich, procesie grupowym, wykorzystują elementy treningu umiejętności społecznych, treningu zachowań, treningu interpersonalnego. Są to np. ćwiczenia w parach, trójkach, podgrupach; elementy dramy, pantomimy, odgrywanie scenek; wolna dyskusja, mini wykład, przedstawienie historii, przykłady, metafory, wykorzystanie elementów wizualizacji, Ćwiczenie indywidualne na piśmie, wykorzystanie rysunku, kwestionariusze. Gry i ćwiczenia psychologiczne, zadania do domu. Rozwiązywanie konkretnych sytuacji problemowych z życia.

Przykładowe tematy jakie są podejmowane

 • Ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci – czyli jak wzmocnić w dziecku jego naturalne możliwości i zdolności.
 • Wprowadzenie umiejętności słuchania dzieci, gdy one zgłaszają się do rodziców z problemem – czyli jak dobrze słuchać dzieci i być na nie uważnym.
 • Nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, nazywanie ich – czyli jak budować naszą relację z nimi, głębszą i bliższą.
 • Umiejętności motywowania dzieci do aktywności i współpracy z rodzicami – czyli co zrobić aby dzieci słuchały się rodziców.
 • Zapoznanie rodziców z podstawową wiedzą na temat stosowania konsekwencji i nagród; rola „ram” zachowania dzieci – czyli jak stawiać granice i nie dać sobie wejść na głowę.
 • Jak organizować czas wolny dzieciom (znaczenie urozmaicenia aktywności), jak się z nimi bawić w różnym wieku.
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia bez zwycięzców i pokonanych.
 • Zapoznanie rodziców ze specyficznymi potrzebami i zachowaniami dzieci w określonych fazach rozwojowych, jak dopasowywać metody wychowawcze, wymagania – do wieku i możliwości dziecka.
 • Relacje między rodzeństwem, jak sobie radzić z rywalizacją; jak pomóc budować więź między rodzeństwem aby byli dla siebie źródłem oparcia w przyszłości; nauczenie się sposobów pomocy dzieciom wyeliminowania agresji, wzajemnej niechęci, rywalizacji, manipulacji.
 • Wzmacnianie samodzielności i zaradności dziecka.
 • Jak skutecznie chwalić dzieci.
 • Nabycie umiejętności wychowawczych czy związanych z budowaniem relacji z dzieckiem od pierwszych dni jego życia przez „młodych rodziców”

Co zyskują rodzice uczestniczący w naszych zajęciach?

 • Większą wiedzę, kompetencje, umiejętności rodzicielskie, opiekuńczo – wychowawcze.
 • Poprawę funkcjonowania rodziny pod względem więzi, zaradności, umiejętności wychowawczych, dobrego pełnienia ról rodzinnych, komunikacji, racjonalnych granic.
 • Wsparcie w zakresie wychowywania dzieci, rozwiązywania trudnych sytuacji.
 • Wiarę we własne możliwości bycia „wystarczająco dobrym rodzicem”.
 • Znalezienie w sobie takich postaw, które ułatwiają radzenie sobie z wychowywaniem dzieci.
 • Zwiększenie umiejętności budowania więzi z dziećmi i całą rodziną.
 • Poprawę umiejętności radzenia sobie z własnymi indywidualnymi i małżeńskimi trudnościami tak, iż w mniejszym stopniu wpływają one negatywnie na wychowywanie dzieci.