Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

Realizujemy cyklicznie warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Edycje organizowane są w tygodniu oraz w weekendy, stacjonarnie w Warszawie oraz w online (spotkania odbywają się na platformie Zoom). 24 godziny warsztatów, realizowane w cyklach: 4 spotkania po 6 godzin lub 8 spotkań po 3 godziny. 

Cena: 560 zł za osobę (pary: 500 zł za osobę). 

Najbliższa edycja:

29 września – 24 listopada 2023 r.
PIĄTEK, godz. 17.30-20.30
Forma: online, przy użyciu aplikacji Zoom

Terminy spotkań:
1. 29 września 2023,
2. 6 października 2023,
3. 13 października 2023,
4. 20 października 2023,
5. 27 października 2023,
6. 10 listopada 2023,
7. 17 listopada 2023,
8. 24 listopada 2023.

Program aktualnych warsztatów

1. Zasady komunikacji interpersonalnej; komunikat typu JA; bariery w komunikacji.
2. Sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów.
3. Problemy wieku dorastania. Praktyczne wskazówki dla rodziców na temat postępowania z dorastającymi dziećmi.
4. Sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi oraz emocjami dziecka.
5. Metody zachęcania dziecka do współpracy.
6. Skuteczność i wpływ kar na zachowanie dziecka.
7. Umiejętność chwalenia dziecka.
8. Sposoby zachęcania dziecka do samodzielności.
9. Odkrywanie ról, w które wciela się dziecko i uwalnianie z nich.

Wystawiamy zaświadczenie po ukończeniu warsztatów.

Zapisy

Kontakt

tel.: 696-509-924, 518-452-047,
e-mail: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Więcej informacji o warsztatach

W prowadzonych warsztatach dla rodziców wykorzystujemy programy warsztatów umiejętności wychowawczych zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji, a także autorskie programy, wypracowane w czasie dotychczasowych zajęć, dopasowane do potrzeb rodziców.

Zajęcia grupowe prowadzone są metodą warsztatową, z wykorzystaniem elementów wsparcia, odnoszą się do konkretnych sytuacji z życia, pomagają nauczyć się nowego sposobu reagowania na sytuacje z dziećmi. Opierają się na technikach trenerskich, procesie grupowym, wykorzystują elementy treningu umiejętności społecznych, treningu zachowań, treningu interpersonalnego. Są to np. ćwiczenia w parach, trójkach, podgrupach; elementy dramy, pantomimy, odgrywanie scenek; wolna dyskusja, mini wykład, przedstawienie historii, przykłady, metafory, wykorzystanie elementów wizualizacji, Ćwiczenie indywidualne na piśmie, wykorzystanie rysunku, kwestionariusze. Gry i ćwiczenia psychologiczne, zadania do domu. Rozwiązywanie konkretnych sytuacji problemowych z życia.

Przykładowe tematy jakie są podejmowane

 • Ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci – czyli jak wzmocnić w dziecku jego naturalne możliwości i zdolności.
 • Wprowadzenie umiejętności słuchania dzieci, gdy one zgłaszają się do rodziców z problemem – czyli jak dobrze słuchać dzieci i być na nie uważnym.
 • Nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, nazywanie ich – czyli jak budować naszą relację z nimi, głębszą i bliższą.
 • Umiejętności motywowania dzieci do aktywności i współpracy z rodzicami – czyli co zrobić aby dzieci słuchały się rodziców.
 • Zapoznanie rodziców z podstawową wiedzą na temat stosowania konsekwencji i nagród; rola „ram” zachowania dzieci – czyli jak stawiać granice i nie dać sobie wejść na głowę.
 • Jak organizować czas wolny dzieciom (znaczenie urozmaicenia aktywności), jak się z nimi bawić w różnym wieku.
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia bez zwycięzców i pokonanych.
 • Zapoznanie rodziców ze specyficznymi potrzebami i zachowaniami dzieci w określonych fazach rozwojowych, jak dopasowywać metody wychowawcze, wymagania – do wieku i możliwości dziecka.
 • Relacje między rodzeństwem, jak sobie radzić z rywalizacją; jak pomóc budować więź między rodzeństwem aby byli dla siebie źródłem oparcia w przyszłości; nauczenie się sposobów pomocy dzieciom wyeliminowania agresji, wzajemnej niechęci, rywalizacji, manipulacji.
 • Wzmacnianie samodzielności i zaradności dziecka.
 • Jak skutecznie chwalić dzieci.
 • Nabycie umiejętności wychowawczych czy związanych z budowaniem relacji z dzieckiem od pierwszych dni jego życia przez „młodych rodziców”

Co zyskują rodzice uczestniczący w naszych zajęciach?

 • Większą wiedzę, kompetencje, umiejętności rodzicielskie, opiekuńczo – wychowawcze.
 • Poprawę funkcjonowania rodziny pod względem więzi, zaradności, umiejętności wychowawczych, dobrego pełnienia ról rodzinnych, komunikacji, racjonalnych granic.
 • Wsparcie w zakresie wychowywania dzieci, rozwiązywania trudnych sytuacji.
 • Wiarę we własne możliwości bycia „wystarczająco dobrym rodzicem”.
 • Znalezienie w sobie takich postaw, które ułatwiają radzenie sobie z wychowywaniem dzieci.
 • Zwiększenie umiejętności budowania więzi z dziećmi i całą rodziną.
 • Poprawę umiejętności radzenia sobie z własnymi indywidualnymi i małżeńskimi trudnościami tak, iż w mniejszym stopniu wpływają one negatywnie na wychowywanie dzieci.