Cudna Katarzyna

Pedagog, socjoterapeuta, wychowawca korekcyjny.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych rok ukończenia 1993

Specjalizacja:

Studium Socjoterapii w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w 2013 roku

Szkolenia:

ART (Praktyki Zastępowania Agresji), Edukacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Mnemotechniki,

Posiada uprawnienia i przygotowanie do prowadzenia grup socjoterapeutycznych, działań z zakresu profilaktyki i resocjalizacji dzieci i młodzieży oraz pracy środowiskowej.

Staże zawodowe:

W latach 1987-1988 uczestniczyła w ramach stażu zawodowego W Ośrodku Terapii Środowiskowej w zajęciach Koła Psychiatrycznego, w ramach , którego brała udział w zajęciach seminaryjnych poświęconych psychopatologii i różnym formom terapii , zajęciach praktycznych na Oddziale Psychiatrycznym W Drewnicy oraz psychologicznych treningach grupowych (interpersonalnym, terapeutycznym i zadaniowym).

W latach 1988-90 odbyła staż zawodowy w Ośrodku Terapii Środowiskowej" Saska Kępa", podczas którego przepracowała jako wolontariusz 800 godzin w klubiku dla dzieci niedostosowanych społecznie, prowadząc zajęcia psychoprofilaktyczne jako wychowawca.

W ramach stażu uczestniczyła w leczeniu i rehabilitacji pacjentów psychiatrycznych i uzależnionych. Brałam udział w interwencjach kryzysowych, terapii rodzinnej, terapii indywidualnej . W ramach treningu zadaniowego prowadziłam i organizowałam imprezy integracyjne dla społeczności lokalnej i sąsiedzkiej dla trzech grup wiekowych: dzieci i młodzieży, rodziców i ludzi starszych.

W latach 2012-2013 pracowałam jako wolontariusz w Ośrodku Pomocy Społecznej na ul. Paca, gdzie opiekowałam się dwójką dzieci zaniedbanych wychowawczo i z problemami w nauce, udzielając im korepetycji i trenując   z nimi podstawowe umiejętności społeczne.

Za szczególne zaangażowanie w działania wolontaryjne otrzymałam w roku 2013 roku dyplom od Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe.

W latach 2013-2014 brałam udział w stażu zawodowym w Stowarzyszeniu dla Rodzin, w ramach którego współprowadziłam grupę socjoterapeutyczna dla dzieci , prowadziłam zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej oraz uczestniczyłam w cyklu   5  szkoleń.

W 2013 roku uczestniczyłam w Ogólnopolskiej Konferencji Socjoterapii

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1984-85 pracowała w szkole podstawowej nr 4w Gryficach jako wychowawca świetlicy.

W roku 2014 podjęła pracę w Stowarzyszeniu dla Rodzin jako wychowawca, pedagog i socjoterapeuta.

W 2015 roku w ramach projektu LSW Targówek podjęłam pracę jako socjoterapeuta i asystent rodzinny, prowadząc działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. 

 

 

Lokalizacja i kontakt

Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne w Warszawie

Białołęka Praga-Północ Targówek
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nowodwory”
ul. Nowodworska 35 m 51
Tel./fax: (22) 290-53-90, kom.: 696 509 924
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Ząbkowska”
ul. Ząbkowska 39 m 1,2
Tel./fax: (22) 619-42-67
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Zacisze”
ul. Pszczyńska 26 m 57
Tel./fax: (22) 253-49-47, Kom.: 518 452 047

Kontakt e-mail:
Biuro: biuro@psycholodzy-terapeuci.info
Zapisy:
zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

 

Fanpage Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnocMapa Psycholog Integracja sensoryczna terapia par Warszawa targowek bialoleka praga-polnoc

 

Na skróty

 

 

Oferta:

Kadra:

Logopedzi, neurologopedzi:

Kacperczyk Małgorzata

Kiersikowska Milena

 

© Psycholodzy-terapeuci.info Ta storna używa plików Cooki. Polityka prywatności