Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Coaching

Coaching dla młodzieży, to oferta skierowana do młodzieży w wieku 14-18 lat.

Coaching jest metodą pracy, która obejmuje wytyczanie indywidualnej ścieżki rozwoju, pomaga wyznaczać cele oraz rozwijać te cechy, które pomogą w ich osiągnięciu.

Spotkanie z coacha z młodą osobą polega na zadawaniu pytań, słuchaniu odpowiedzi i dzieleniu się własnymi refleksjami. Pomiędzy spotkaniami klient może dostać zadanie do wykonania – obserwowanie pewnych procesów, zastanowienie się nad wybranymi aspektami problemu.

Coachng zakłada, że każdy młody człowiek jest wyjątkowy i posiada mocne strony. Takie podejście prowadzi do autentycznego zainteresowania światem młodej osoby, jego zainteresowaniami i aspiracjami. Praca w podejściu coachingowym prowadzi do zwiększenia poczucia odpowiedzialności za własne życie i poczucia sprawczości. W przypadku młodych osób kluczem do osiągania celów jest umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji. Coaching sprzyja rozwijaniu umiejętności samodzielnego myślenia i radzenia sobie z wyzwaniami.

Konsultacje coachem pozwolą młodej osobie:
sprecyzować cel,
wzbudzić motywację do działania
przekuć pomysły i marzenia w plan
skoncentrować się na tym co ważne

Metody pracy obejmują:
rozmowę coachingową
indywidualnie dobrane ćwiczenia

Co zyskujesz?
sprecyzowane cele
jasno ustalone wartości i priorytety
plan realizacji celów