Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Jak poradzić sobie z egzaminami (trening grupowy)

To zajęcia przygotowujące dzieci i młodzież do odnalezienia się w sytuacji egzaminacyjnej. Prowadzone są indywidualnie lub  w formie grupowej (po zebraniu się grupy).

Wykorzystują aktywne formy uczenia się: warsztatowe, zabawowe. Przygotowują do sytuacji egzaminu od strony zapanowania nad emocjami. Uczestnicy w trakcie zajęć nabywają umiejętności dobrej autoprezentacji, umiejętności zaplanowania powtarzania materiału tak, by zwiększyć szansę na sukces oraz odpowiedniego myślowego nastawienia się by osiągnąć jak najlepsze wyniki.

Uczestnicy zajęć zapoznają się również z innymi tzw. sztuczkami psychologicznymi, które pozwalają na jak najlepsze znalezienie się w sytuacji egzaminacyjnej.