Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Wyluzuj przed maturą – warsztaty

Warsztaty są skierowane do maturzystów którym stres utrudnia codzienne funkcjonowanie, a także efektywne prezentowanie wiedzy w formie pisemnej oraz wypowiadanie się na forum.

Podczas warsztatu dowiesz się jak:
określać swój poziom stresu (i sprawdzać czy jest on szkodliwy),
redukować szkodliwe napięcie,
zmienić stres w swojego sojusznika,
radzić sobie w sytuacjach trudnych,
poznasz metody „last minute”.

Techniki pracy:
podczas warsztatów pracujemy tak, by można było od razu  wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu codziennym. Osiągamy to dzięki:

  • bardzo, bardzo krótkim prezentacjom trenerskim (wiedza)
  • praktycznym ćwiczeniom  (praca indywidualna i w parach) 

Jak pracujemy:
indywidualnie lub w małych grupach.

Okres poprzedzający maturę jest źródłem ogromnego stresu. W tym czasie młodzież narażona jest na życie w nieustającym pośpiechu, rosnące wymagania, ogrom terminów, o których trzeba pamiętać. Do tego dochodzą „zwykłe” stresy, dotyczące wyglądu, stylu życia i relacji z rówieśnikami. Oprócz codziennych stresów wszystkich nas dotyczą takie zjawiska jak inflacja, bezrobocie, tragiczne wydarzenia na świecie.

W efekcie młode osoby narażone są na napięcie emocjonalne co może utrudniać uczenie się, sprawne myślenie zapamiętywanie. Największym problemem stres staje się gdy trwa długo i nieprzerwanie.

Podczas naszych zajęć dowiesz się, czym jest stres i jakie są mechanizmy jego powstawania. Poznasz metody radzenia sobie ze stresem i nauczysz się doraźnych metod redukcji objawów stresu. Zajęcia mogą być szczególnie przydatne dla osób znajdujących się w sytuacji, w której egzamin dojrzałości stał się tematem przewodnim ich życia – rozmów z członkami rodziny , znajomymi, a także źródłem negatywnego myślenia o sobie.