Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Warsztaty – odkryj swoje predyspozycje i mocne strony

Celem warsztatów jest udzielenie pomocy dzieciom/młodzieży w zakresie lepszego poznania lub też odkrycia własnych zainteresowań, predyspozycji. Warsztaty umożliwią młodzieży w realistyczny sposób ocenić własne zdolności i możliwości.

Dzięki zajęciom będą oni pewni swoich zainteresowań i będą wiedzieć w jakim kierunku zmierzać, aby rozwijać swe zdolności i pasje, a dzięki temu w przyszłości będą mogli dobrze zaplanować swoją np. ścieżkę zawodową, zgodną z własnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Warsztaty pomogą również tym którzy jeszcze nie wiedzą lub wahają się jaką wybrać szkołę, poprzez uświadomienie lub potwierdzenie wiedzy na temat własnych zainteresowań będą pomocne w tym trudnym wyborze.

Na zajęciach młodzież  uświadomi sobie, że posiada dużo mocnych stron, a to, że np. ma jakąś słabszą stronę nie przekreśla ich planów np. zawodowych.

Forma zajęć: Warsztaty .Obejmą one część teoretyczną, gry, zabawy, ćwiczenia w grupie.

Dla kogo: młodzieży w wieku 13-16 lat

Czas trwania warsztatów: Warsztaty obejmują 2-3 spotkania po 2 godziny.

Liczebność grupy: 5-10 osób.