Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym

Uzależnienia behawioralne to niekorzystne, ryzykowne nawyki związane z czynnościami i zachowaniami np.:

 • zbyt intensywne i długie korzystanie z komputera, Internetu – w tym granie w gry czy nadużywanie mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, TikTok,
 • nieumiejętność bycia bez telefonu,
 • przesiadywanie przed telewizorem,
 • picie dużych ilości napojów energetycznych,
 • częste i niekontrolowane zakupy, 
 • trudności w obszarze jedzenia (nadużywanie, zajadanie, jak również niedojadanie czy nie jedzenie),
 • wprowadzanie mocnych, szybkich zmian w swoim wyglądzie (w tym zbyt intensywne ćwiczenia).

Zapraszamy do wyboru z dostępnych w naszej ofercie działań – istnieje możliwość skorzystania zarówno z form indywidualnych, jak również grupowych, kierowanych do dzieci, młodzieży oraz rodziców, opcji szkoleniowych, profilaktycznych oraz interwencyjnych i wspierających.

Formy wsparcia

Indywidualne:

 • Wsparcie dla dzieci (wiek szkolny) – regularne, systematyczne spotkania ze specjalistą w celu przyjrzenia się własnym zachowaniom i zdania sobie sprawy z ich efektów i możliwych konsekwencji;
 • Konsultacje dla rodziców – możliwość specjalistycznego przeanalizowania sytuacji i wsparcia w doborze działań, pierwszego przyjrzenia się niepokojącym sytuacjom i podjęcia decyzji o tym czy i jakie zagrożenie występuje;
 • Działania w nurcie dialogu motywującego – wspierające zarówno młodzież jak i dorosłych w znalezieniu w sobie motywacji do podjęcia zmiany, forma dążąca do rozbudzenia zaangażowania i samopomocy;

Grupowe

 • Grupy dla dzieci i młodzieży – możliwość wsparcia w dłuższym czasie i procesie, opartego o modelowanie grupowe, praktycznie pokazującego alternatywne formy spędzania czasu i budowania samooceny oraz więzi, to także zestaw działań profilaktycznych i edukacyjnych;
 • Spotkania rodzinne – mogące być przestrzenią do przyjrzenia się sytuacji w kontekście konkretnego systemu rodzinnego, wspierające i układające plan wsparcia;
 • Szkolenia dla rodziców – grupowe działania opierające się m.in.: na przypadkach i potrzebach wnoszonych przez grupę;

Kiedy zachowania naszego dziecka lub nasze mogą zacząć nas niepokoić?

Warto zwracać uwagę i być czujnym, aby już w momencie początkowym występowania ryzykownych zachowań móc zadziałać profilaktycznie lub edukacyjnie.

Moment, w którym nawyk utrudnia nam zdrowe i prawidłowe funkcjonowanie – rodzinne, szkolne, zawodowe, emocjonalne – jest zdecydowanie tym, w którym warto wspomóc siebie czy osoby najbliższe konsultacją i działaniami specjalistycznymi.

Ważne jest przyglądanie się i zauważanie:

 • zmian nastrojów,
 • powtarzających się myśli związanych z konkretnymi zachowaniami
 • czy reakcje nie są zbyt gwałtowne, agresywne
 • myśli wręcz natrętne lub niepokojące – to także sygnały ostrzegawcze.

Uzależnienia behawiorane

Uzależniania często i dość jednoznacznie kojarzone są z nadużywaniem alkoholu lub substancjami zmieniającymi świadomość. W XXI wieku, w którym ilość bodźców, tempo życia i ilość czynników powodujących stres, w stosunkowo krótkim czasie znacznie się zwiększyły, definicja uzależnienia poszerza się.

Choć zwykło się przyjmować, że zagrożenie uzależnieniami jest szczególnie wysokie wśród młodzieży, warto być czujnym i mieć świadomość tego, że osoba dorosła, także jest na nie narażona. Ma to związek z czynnikami zarówno biologicznymi, jak i aspektami społecznymi.

Niestety coraz częstsze staje się współwystępowanie niekorzystnych zachowań oraz obniża się wiek osób, których one dotyczą.