Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Kiersikowska Milena

Psycholog, logopeda dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Podyplomowego Studium Logopedycznego UKSW.

Posiada dwuletnie przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych.

Zajmuje się terapią logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu) oraz dysharmoniami rozwojowymi. Prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe w grupie przedszkolnej oraz zajęcia grupowe z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.

Ukończone warsztaty i szkolenia z zakresu:

  • ADHD,
  • inteligencja emocjonalna,
  • umiejętności wychowawcze,
  • praca z grupą (klient ze środowiska biznesu)

Przykładowe metody pracy:

  • Metoda Dobrego Startu
  • Metoda Knillów
  • relaksacja: trening relaksacyjny Jacobsona, trening autogenny Schulza
  • masaż logopedyczny
  • pedagogika zabawy