Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Diagnoza

Diagnoza neurologopedyczna

Podczas diagnozy logopedycznej przeprowadzamy wywiad, oceniamy sprawność i budowę anatomiczną narządów mowy, badamy słuch fizjologiczny, fonologiczny i fonetyczny, sprawdzamy poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego dziecka lub osoby dorosłej (słownictwo i gramatykę). Na podstawie diagnozy logopedycznej opracowujemy plan terapii. Zakres terapii dobierany jest do Indywidualnych potrzeb dziecka.

Diagnoza neurologopedyczna Read More »

Diagnoza logopedyczna

Podczas diagnozy logopedycznej przeprowadzamy wywiad, oceniamy sprawność i budowę anatomiczną narządów mowy, badamy słuch fizjologiczny, fonologiczny i fonetyczny, sprawdzamy poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego dziecka lub osoby dorosłej (słownictwo i gramatykę). Na podstawie diagnozy logopedycznej opracowujemy plan terapii. Zakres terapii dobierany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Diagnoza logopedyczna Read More »