Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne

To konsultacja z psychologiem dziecięcym dotycząca rozwoju dziecka, jego możliwości, trudności, problematycznych zachowań oraz sposobu wspomagania jego prawidłowego rozwoju. Dzięki takim spotkaniom rodzice będą potrafili lepiej zrozumieć potrzeby dziecka, wprowadzać zabawy i sytuacje w codziennym życiu, które stymulują rozwój dziecka. Razem z psychologiem dopasują sposoby działania do dziecka. Taka konsultacja może też poprzedzać diagnozę psychologiczną […]

Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne Read More »