Zapisy telefoniczne: 696 509 924, 518 452 047; mailowe: zapisy@psycholodzy-terapeuci.info

Terapia

Wspomaganie dojrzałości szkolnej

Zajęcia poprzedzone diagnozą rozwoju psychomotorycznego, oparte są o indywidualny program dostosowany do dziecka. Mają pomóc dziecku w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, zgodnej z nową podstawą programową. Między innymi wypracowywane są następujące umiejętności: Wyrabiania samodzielności – chodzi nie tylko o kształtowanie umiejętności związanych z samoobsługą (ubieranie się, mycie, czesanie, dbałość o estetyczny wygląd zewnętrzny), lecz także o […]

Wspomaganie dojrzałości szkolnej Read More »

Terapia i profilaktyka neurologopedyczna

Prowadzimy: Profilaktykę logopedyczną wspomaganie rozwoju mowy zapobieganie powstawaniu wad wymowy, konsultacje i porady Terapia logopedyczna wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy likwidacja przyczyn zaburzeń mowy (ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia słuchowe) korygowanie wad wymowy ( nieprawidłowa realizacja głosek np. międzyzębowa realizacja głosek ,,sz, rz, cz, dż, s, z, c, dz‘‘, nieprawidłowa wymowa głoski ,,r‘‘

Terapia i profilaktyka neurologopedyczna Read More »

Terapia i profilaktyka logopedyczna

Prowadzimy: Profilaktykę logopedyczną wspomaganie rozwoju mowy zapobieganie powstawaniu wad wymowy konsultacje i porady Terapia logopedyczna wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy likwidacja przyczyn zaburzeń mowy (ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia słuchowe) korygowanie wad wymowy ( nieprawidłowa realizacja głosek np. międzyzębowa realizacja głosek ,,sz, rz, cz, dż, s, z, c, dz‘‘, nieprawidłowa wymowa głoski ,,r‘‘

Terapia i profilaktyka logopedyczna Read More »

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi dysleksją lub innymi czynnikami. Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnegorozwoju w procesie uczenia się. Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych niepowodzeń oraz utraconej w skutek tych niepowodzeń motywacji do nauki i obniżonej samooceny. Terapia pedagogiczna dla dzieci

Terapia pedagogiczna Read More »